Dětský ombudsman je instituce, která chrání práva dětí, dohlíží na to, aby byla dodržována Úmluva o právech dítěte i další práva, které dětem přiznává právní řád a pomáhá dětem v jejich přístupu ke spravedlnosti. Dětský ombudsman může fungovat různě - může být součástí kanceláře veřejného ochránce práv anebo může fungovat jako samostatná instituce. Také okruh jeho pravomocí se může lišit.
V České republice žádnou takovou instituci nemáme. A my se ptáme:

Potřebujeme dětského ombudsmana?

Centrum pro lidská práva a demokratizaci vypracovalo stínovou zprávu o zkušenostech s fungováním dětského ombudsmana v zahraničí a ve spolupráci s Fakultní akademickým klubem a Právnickou fakultou MU pořádá nyní panelovou diskuzi o tom, zda bychom měli tento institut zavést i u nás.

Dozvíte se, jaké jsou zahraniční zkušenosti a přední odborníci v oblasti práv dětí Vám zprotředkují svůj pohled na potřebnost této instituce v České republice.

Panelová diskuze proběhne v zasedací místnosti děkanátu PrF MU.

POZOR! Vzhledem k omezené kapacitě místnosti můžeme místno garantovat pouze přihlášeným prostřednictvím tohoto formuláře: https://goo.gl/E1ne37