V akademickém roce 2015/2016 členové Centra (Vyhnánek Ladislav, Janků Linda, Hoder Lukáš, Smekal Hubert) vydali česky i anglicky psané odborné lidskoprávní texty. Jejich přehled, stejně jako seznam dalších aktivit za toto období, naleznete ve výroční zprávě Centra.