Prosincový Bulletin si můžete stáhnout zde

Nové vydání Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci zahajujeme rozhovorem s generálním advokátem Soudního dvora Evropské unie Michalem Bobkem. Jak hodnotí českou justici a své působení u Soudního dvora EU?

Zástupkyně ČR v Benátské komisi Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková poté přináší zprávy z prosincového zasedání komise, a to nejen o vývoji v Maďarsku.

Následuje reportáž z panelové diskuze, kterou Centrum uspořádalo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a která se zabývala současným stavem lidských práv v České republice.

 V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost vysvětluje Helena Kopecká aktuální rozsudek kambodžského tribunálu, kterým byli dva bývalí vysocí představitelé režimu Rudých Khmerů odsouzení za genocidu.

Sabina Škrobánková z evropské sekce přibližuje obsah zprávy agentury Evropské unie pro základní práva, která mapuje projevy antisemitismu v Evropě za uplynulých deset let.

Aneta Boudová ze sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se věnuje politické změně v Brazílii, která si na podzim zvolila krajně pravicového prezidenta. Jaké může mít tento politický vývoj důsledky?

V rámci české sekce informuje Zdeněk Nevřivý o úspěchu České republiky, která byla již potřetí zvolena členem Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, a přibližuje, jaké má ČR pro své členství v Radě priority.

 

Obsah čísla

 Téma

 • Rozhovor s Michalem Bobkem, generálním advokátem Soudního dvora EU: Soudit je privilegium, se kterým se pojí odpovědnost
 • Zvláštní imigrační daň a disenty u ústavních soudů – prosincové zasedání Benátské komise
 • Stav lidských práv v ČR. S jakými problémy se dnes potýkáme? 

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Přelomový rozsudek: kambodžští vůdci odsouzeni za genocidu
 • Soudní procesy s válečnými zločinci v Guatemale
 • Mezinárodní trestní soud učinil průlomové rozhodnutí týkající se situace v Myanmaru

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Antisemitismus v Evropě za posledních 10 let: kam směřujeme?
 • Nelidské a ponižující zacházení na pracovišti poprvé před štrasburským soudem
 • Rozhodnutí E. S. proti Rakousku opět otevírá diskuzi o hranicích kritiky náboženství

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Brazílie si zvolila krajně pravicového prezidenta
 • Karavany migrantů ze Střední Ameriky hledají lepší a bezpečnější život
 • Maďarsko mení zákon o univerzitách

4) Česká republika a lidská práva 

 • Česká republika a Rada OSN pro lidská práva
 • Tajná nahrávka soudkyně jako důkaz její podjatosti?
 • Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování

 

 

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech