Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnoval především mezinárodnímu právu a lidským právům. Po škole nastoupil na stáž v NATO, kde působil v sekci politického plánování kanceláře generálního tajemníka. V současné době pracuje jako parlamentní asistent v Evropském parlamentu, kde se věnuje především otázkám týkajícím se výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Vedle toho také studuje doktorát v oblasti mezinárodního práva.