Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Monika působí v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Doktorát získala na PrF MU, vystudovala i žurnalistiku a sociologii na FSS MU a lidská práva v Nizozemsku. Zaměřuje se na lidská práva, svobodu projevu, mediální právo a nové technologie. Je členkou pracovní skupiny pro lidská práva a nové technologie Rady vlády pro lidská práva a pracovní skupiny k umělé inteligenci a lidským právům Rady Evropy (WG CAHAI).