Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Doktorandka na Právnické fakultě MU, vystudovala i žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních studií MU. Zaměřuje se na mediální právo, lidská práva a technologie. Nyní pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. Dříve působila např. na Tilburg Institute for Law, Tech & Society v Nizozemí, kde také vystudovala LLM (lidská práva).