Působila v advokacii, neziskových organizacích a rovněž u Evropského soudu pro lidská práva. Je členkou poradních výborů pro základní práva a pro práva dítěte při Radě vlády.