Mezinárodní trestní spravedlnost

Adéla studuje právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Během studia absolvovala stáž na Ústavním soudě a trestním úseku Krajského soudu v Brně. Zajímá se nejen o lidská práva, ale i o trestní a ústavní právo. Ráda se věnuje umění, zejména pak malbě a divadlu.