Tři členové Centra pro lidská práva vystoupili na semináři Ozbrojené konflikty a lidská práva, který se konal 25. listopadu na Fakultě sociálních studií. Hubert Smekal promluvil o roli Evropské unie v průběhu arabského jara, Katarína Šipulová o lidských právech a tranzitní spravedlnosti a Ľubomír Majerčík prezentoval příspěvek na téma Vnitrostátní stíhání válečných zločinů - univerzální jurisdikce.
Týž den se navíc Katarína Šipulová a Hubert Smekal zúčastnili diskuze se studenty a aktivisty z Ukrajiny, Tajwanu a Barmy, s nimiž debatovali na téma evropský systém ochrany lidských práv a roli lidských práv v transformacích směrem k demokracii.

Ilustrace
Členové Centra pro lidská práva na semináři Ozbrojené konflikty a lidská práva