Hubert Smekal prezentoval 3. listopadu 2011 v Černínském paláci na sympoziu Česká zahraniční politika příspěvek na téma Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Na textu se dále podílely členky centra Linda Janků a Katarína Šipulová a také Jozef Janovský. Článek za pomoci kvantitativního přehledu zjišťuje, nakolik aktivní je Česká republika při uzavírání mezinárodních lidskoprávních smluv a nakolik její chování v tomto směru koresponduje s deklarovanou prioritní rolí lidských práv v české zahraniční politice.

Ilustrace