Monika Mareková, stážistka Centra pro lidská práva, která v současné době studuje na Laurentian University of Sudbury v Kanadě, přispěla svým textem do sborníku Právo na soukromí, který vydal IIPS MU. Jednotliví autoři sborníku se v nich snaží o hledání právních odpovědí na situace, kdy za naše pohodlí a blahobyt, ve kterém žijeme, platíme velmi vysokou daň: jsme monitorováni. Při práci na počítači za sebou zanecháváme stopu, zapnutý mobil neustále signalizuje náš pohyb, vytvářejí se databáze osobních údajů... Sborník editoval Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, PhD., který působí jako soudce na Nejvyšším správním soudu v Brně a jako docent na Právnické fakultě MU.

Autoři, kterými jsou především soudci, advokáti a akademici, se v knize věnují např. otázkám zveřejňování odposlechů, ochrany soukromí na internetu, omezení sdělovacích prostředků a zásahů do privátní sféry v důsledku sledování pomocí GPS.

Ilustrace