Centrum pro lidská práva a demokracii ve spolupráci se Security Outlines Vás opět zve k další ze série diskuzí, tentokrát s PhDr. Václavem Moravcem, Ph.D., Ph.D. Diskutovat budeme o problematice šíření dezinformací v souvislosti s pandemií (nejen) onemocnění Covid-19, stejně jako o jeho aktivitách v osvětových projektech s tímto souvisejících. 

Budeme se těšit i na Vaše dotazy, které budete moci pokládat skrze komentáře u přímého přenosu na facebookové události 11. května od 18h.