Na každoročním Všečínském shromáždění lidových zástupců byly začátkem března schváleny změny v hongkongském parlamentním volebním systému. Změny vedou ke znevýhodnění prodemokratických kandidátů, čímž dochází k dalšímu oslabení hongkongské autonomie.

Jako každý rok se na počátku března v Pekingu uskutečnilo zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ). Dle ústavy se jedná o hlavní zákonodárný orgán Čínské lidové republiky, ve skutečnosti jde o tzv. razítkovací parlament (‘rubber-stamp parliament’). Rozhodnutí jsou předem připravena Ústředním výborem komunistické strany a VSLZ je následně schválí. 

Mezi diskutovanými tématy nechyběla čtrnáctá pětiletka, centrální a místní rozpočty a projednání každoročních národních rozvojových plánů. K nejsledovanějšímu bodu zasedání však patřilo hlasování o Rozhodnutí VSLZ o zlepšení volebního systému ve Zvláštní administrativní oblasti Hong Kongu. Rozhodnutí bylo přijato jednomyslně, pro návrh hlasovalo 2895 zástupců, jeden se zdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. Po zveřejnění výsledků hlasování následoval půlminutový potlesk.  

V preambuli rozhodnutí se mj. uvádí, že volební systém v Hong Kongu musí být v souladu s politikou „jedné země, dvou systémů“. Volební systém má dále sloužit k tomu, aby byl Hong Kong spravován lidmi, kteří milují zemi a milují Hong Kong, stejně jako přispět k zachování čínské národní suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů.

Volební komise 

První změna ve volebním systému se týká Volební komise (Election Committee). Základní funkcí Volební komise je nominace a výběr kandidátů na pozici předsedy Výkonné rady (Executive Council, poradní sbor vlády při tvorbě politik). Organizační struktura byla doposud následující – v komisi působilo 1 200 členů ve čtyřech sektorech. První sektor byl tvořen zástupci z oblasti průmyslu, obchodu a financí, druhý byl tvořen představiteli různých profesí, třetí sektor se zabýval sociálními věcmi a náboženstvím a ve čtvrtém sektoru se pohybovali členové z politického prostředí. Nově se zvýší počet na 1 500 členů a zároveň dojde k rozdělení politického sektoru na dva. Čtvrtý sektor bude nyní tvořen členy lokálních organizací (tedy spíše prodemokratickými členy), zatímco nově vzniklý pátý sektor bude určen členům organizací národních (tedy členům pravděpodobně propekingských). Změna v navýšení počtu členů Volební komise a přidání pátého sektoru je důležitá, jelikož se dá předpokládat, že se tak ve Volební komisi objeví o 300 „propekingských” členů více. 

Volební komise tedy nominuje a vybírá kandidáty na pozici předsedy Výkonné rady. Jedná se o důležitou funkci, jelikož tato osoba je zároveň nejvyšším představitelem Hong Kongu. Úspěšný kandidát je následně jmenován centrální čínskou vládou. Pro nominaci kandidáta stačilo původně 150 hlasů členů Volební komise jako celku. Nyní musí kandidáti získat alespoň 15 hlasů z každého z pěti sektorů.

Jedná se o na první pohled neinvazivní změnu, nicméně právě proto je důležité přidání nového pátého sektoru. Jelikož je určen členům národních organizací, předpokládá se, že se bude skládat z propekingských členů. To tedy v podstatě může zabránit možnosti kandidovat ve volbách na pozici předsedy Výkonné rady demokratickým kandidátům, jelikož je pravděpodobné, že nezískají potřebných 15 hlasů ve všech sektorech.

Legislativní rada 

Další změna se týká Legislativní rady (Legislation Council), částečně demokraticky voleného parlamentu Hong Kongu. Ten se dříve skládal ze 70 členů volených dvěma způsoby. Jedna polovina členů byla jmenována tzv. funkčními volebními obvody (functional constituencies), tvořených z profesních a zájmových skupin. Zbývajících 35 členů bylo voleno přímou volbou. Volební komise ve volbách do Legislativní rady od roku 2004 nefigurovala. 

To se však změní. Rozhodnutí VSLZ sice zachovává funkční obvody i přímé volby, členy Legislativní rady však bude nyní nově jmenovat i Volební komise. Zároveň byl navýšen počet členů Legislativní rady na 90 členů. Navýšení počtu členů Legislativní rady spolu s novou pravomocí Volební komise povede k oslabení demokratického prvku volby, protože dojde ke snížení počtu členů volených na základě přímých voleb.

V rámci změn volebního systému tedy celkově dojde ke vzniku v rámci pátého propekingského sektoru a navýšení počtu členů Volební komise. Ve Volební komisi se tak objeví 300 propekingských členů navíc. Volba demokraticky založených kandidátů na pozici předsedy Výkonné rady (a tedy nejvyššího představitele Hong Kongu) bude prakticky znemožněna na základě nové podmínky minimálních 15 hlasů členů z každého z pěti sektorů Volební komise. Získání potřebných 15 hlasů bude tedy v rámci pátého sektoru zjevně obtížné. Volební komise, která se po zavedení změn stane spíše propekingskou, bude nově jmenovat část členů Legislativní rady. I v rámci Legislativní rady lze tedy předpokládat úpadek demokratičnosti.

Výbor pro hodnocení kvalifikace kandidátů

Poslední novinkou ve volebním systému je zřízení Výboru pro hodnocení kvalifikace kandidátů (Candidate Qualification Review Committee). Ten bude zodpovědný za přezkum splnění podmínek kvalifikace kandidátů jak do Volební komise a Legislativní rady, tak na pozici předsedy Výkonné rady. Rozhodnutí nezmiňuje, dle jakých kritérií bude Výbor uchazeče posuzovat. Z vyjádření ředitele čínského Úřadu pro záležitosti Hong Kongu a Macaa Xia Baolonga však vyplývá, že rozhodným prvkem bude patriotismus. O dostatečném vlastenectví jednotlivých kandidátů bude pak Výbor rozhodovat. 

Vyvolané reakce

Nejvyšší představitelka Hong Kongu Carrie Lam slíbila urychlení změn místních volebních zákonů tak, aby do jednoho roku mohly v nové podobě proběhnout volby do Volební komise, Legislativní rady i na pozici šéfa exekutivy. Někteří z poradců nejvyšší představitelky i bývalí členové Legislativní rady však ve změnách spatřují úpadek demokracie a s přísnou kontrolou z Pekingu nesouhlasí. 

Na připravované změny reagoval Ministr zahraničních věcí Spojeného království Dominic Raab. Tento krok považuje za pokračující porušování Sino-britské společné deklarace z roku 1984, v níž byly sjednány podmínky přechodu suverenity Hong Kongu. Spolu s ostatními ministry zahraničních věcí států G7 pak Čínu a hongkongské úřady vyzývá k obnovení důvěry v politické instituce a k ukončení neopodstatněného útlaku zastánců demokratických hodnot. Krok odsoudil i Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell.
 

Zdroje

Deutsche Welle. China approves plan to reform Hong Kong electoral system. (11. března 2021) https://www.dw.com/en/china-approves-plan-to-reform-hong-kong-electoral-system/a-56833652.

Evropská komise. Hong Kong: EU report highlights alarming political deterioration. (12. března 2021) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1086.

Hála, Martin. Národní fronta včera, dnes a zítra. Sinopsis. (4. března 2021) https://sinopsis.cz/narodni-fronta-vcera-dnes-a-zitra/.

Ho, Kelly. Beijing approves resolution to overhaul Hong Kong’s elections – candidates to be vetted. Hong Kong Free Press. (11. března 2021) https://hongkongfp.com/2021/03/11/breaking-beijing-approves-resolution-to-impose-electoral-overhaul-on-hong-kong/.

Chau, Candice. Hong Kong media and education sectors should also be ‘governed by patriots,’ top Beijing official says. Hong Kong Free Press. (2. března 2021) https://hongkongfp.com/2021/03/02/hong-kong-media-and-education-sectors-should-also-be-governed-by-patriots-top-beijing-official-says/.

Lam, Nadia; Wong, Natalie a Kang-chung, Ng. Hong Kong elections reform: Carrie Lam promises fast-track legislative process for Beijing-decreed overhaul. South China Morning Post. (16. března 2021) https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3125654/hong-kong-elections-reform-carrie-lam-promises-fast-track.

Reuters. G7 expresses 'grave concerns' over electoral changes in Hong Kong. (13. března 2021) https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B42NB.

Savage, Michael. Hong Kong: UK accuses China of breaching joint declaration. The Guardian. (13. března 2021) https://www.theguardian.com/politics/2021/mar/13/hong-kong-uk-accuses-china-of-breaching-joint-declaration.

Wei, Changhao a Hu, Taige. 2021 NPC Session: NPC’s Hong Kong Electoral Overhaul Decision Explained. NPC Observer (11. března 2021) https://npcobserver.com/2021/03/11/2021-npc-session-npcs-hong-kong-electoral-overhaul-decision-explained/#more-15567.

Wei, Changhao. Decision of the National People's Congress on Improving the Electoral System of the Hong Kong Special Administrative Region. China Law Translate. (13. března 2021) https://www.chinalawtranslate.com/en/hkelectoralreformdecision/.

Fotografie

[1] Nejvyšší představitelka Hong Kongu Carrie Lam. Carrie Lam Cheng Yuet-ngor in May 2014, autor: Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres, 19. května 2014, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, editace: ořez.