V listopadu 2020 stanul před přípravným senátem Mezinárodního trestního soudu keňský právník Paul Gicheru, který je podezřelý ze spáchání trestných činů proti výkonu spravedlnosti, konkrétně z ovlivňování svědků v tzv. keňských případech.

Na Paula Gicherua vydal Mezinárodní trestní soud (MTS) zatýkací rozkaz v březnu 2015. Gicheru rozkaz ovšem úspěšně napadl před keňskými soudy, které ho prohlásily za neplatný. Keňské úřady tak Gicherua odmítly vydat. Nakonec k všeobecnému překvapení v listopadu 2020 odcestoval do Nizozemska a přihlásil se místním úřadům, které jej předaly MTS. Na konci ledna přípravný senát MTS vyhověl  jeho žádosti o podmíněné propuštění z vazby a Gicheru bude dále souzen na svobodě.

Trestné činy proti spravedlnosti

Paul Gicheru je obviněn ze spáchání tzv. trestných činů proti výkonu spravedlnosti. Tyto trestné činy nalezneme v čl. 70 Římského statutu (ŘS) a jedná se o křivou výpověď, vědomé předkládání nepravdivých či padělaných důkazů, podplácení svědka, maření či zasahování do přítomnosti svědka, různé podoby působení na pracovníky MTS, pomsta vůči pracovníkům MTS nebo i vyžadování či přijímání úplatku ze strany pracovníků MTS. V případě prokázání viny může MTS uložit trest odnětí svobody až na pět let, peněžitý trest nebo oba tresty.

Gicheru se konkrétně měl dopustit právě pokusu o podplácení a podplácení svědků před MTS. Podle zatýkacího rozkazu podplatil šest různých svědků a další se podplatit pokusil. Ačkoliv neznáme jejich identity, dle použitých pseudonymů lze usuzovat, že pět z těchto svědků má spojitost s keňskými případy.

Co jsou keňské případy?

Keňské případy se týkají keňského viceprezidenta Williama Samoei Rutoa a vedoucího keňského rádia Joshui Arap Sanga. Oba byli obviněni ze zločinů proti lidskosti, kterých se měli dopustit během politické krize v Keni po prezidentských volbách na přelomu let 2007 a 2008. Řízení před Mezinárodním trestním soudem bylo nakonec zastaveno pro nedostatek důkazů v květnu 2016, byť s možností potenciálního obnovení. Za toto rozhodnutí byl MTS kritizován některými lidskoprávními organizacemi.

Podplacení svědci

Ze zatýkacího rozkazu vyplývá Gicherův modus operandi, který spočíval ve využití prostředníků pro nabídky úplatků, které měly buď formu peněžní, nebo spočívaly v nabídce lepšího zaměstnání. Při přijetí úplatku měli dotyční svědci podepsat čestné prohlášení, že odmítají nadále svědčit před MTS.

Bohužel nejsou k dispozici informace, jak se Gicheruovi povedlo zjistit totožnost jednotlivých svědků. Další otázkou zůstává jeho motivace a zda jednal samostatně, či vykonával příkazy ještě jiné osoby. Gicheru dle zatykače ovlivňoval právě svědky z keňských případů, byť Rutoovi a Sangovi obhájci možné ovlivnění svědků ve svůj prospěch rezolutně odmítli. Podplaceným svědkům nabídl MTS výměnou za jejich svědecké výpovědi, že proti nim nebudou vznesena obvinění dle čl. 70 ŘS s výjimkou křivé výpovědi. 

Gicheru není jediný případ ovlivňování svědků před MTS. V souvislosti s keňskými případy probíhá stíhání Gicheruových údajných spolupachatelů Philipa Kipkoech Betta a Waltera Osapiri Barasa, kteří se jurisdikci MTS dosud vyhýbají. Zatím jedinou osobou odsouzenou za ovlivňování svědků byl Jean-Pierre Bemba (více informací viz Bulletin červen 2017, s. 8).

V průběhu vyšetřování keňských případů se MTS setkal s množstvím obstrukcí ze strany keňské vlády, jako například výše uvedené zneplatnění Gicheruova zatykače keňským soudem a odmítnutí vydání keňskými úřady. Na základě těchto událostí se v budoucnu lze obávat vyšší četnosti obstrukcí a případů podplácení svědků od osob, které disponují rozsáhlým státním aparátem.

Samotné řízení se nachází teprve v přípravné fázi, kdy se zjišťuje, jestli prokuratura disponuje dostatkem důkazů pro zahájení hlavního líčení. Nelze proto zatím předjímat definitivní závěry. Nicméně případné usvědčení Paula Gicherua by potenciálně mohlo vést ke znovuotevření keňských případů.

Zdroje

Mezinárodní trestní soud, Paul Gicheru makes first appearance before the ICC: confirmation of charges procedure to be conducted in writing, 9. listopadu 2020, Hague: ICC publishing (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1545)

Mezinárodní trestní soud. 2015. Decision on the “Prosecution’s Application under Article 58(1) of the Rome Statute”, ICC-01/09-01/15, 10. Března 2015, Hague: ICC publishing (https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_16208.PDF)

Tom, Maliti, ICC Prosecutor Says She Had No Role in Kenyan Lawyer’s Surrender, 12. listopadu 2020, (https://www.ijmonitor.org/2020/11/icc-prosecutor-says-she-had-no-role-in-kenyan-lawyers-surrender/)

Tom, Maliti, Who Are the Witnesses in the Second Kenya Bribery Case at the ICC? – Part 1, 21. září 2020, (https://www.ijmonitor.org/2015/09/who-are-the-witnesses-in-the-second-kenya-bribery-case-at-the-icc-part-1/)

Tom, Maliti, Who Are the Witnesses in the Second Kenya Bribery Case at the ICC? – Part 2, 22. září 2020, (https://www.ijmonitor.org/2015/09/who-are-the-witnesses-in-the-second-kenya-bribery-case-at-the-icc-part-2/)

Tom, Maliti, Who Are the Witnesses in the Second Kenya Bribery Case at the ICC? – Part 3, 23. září 2020, (https://www.ijmonitor.org/2015/09/who-are-the-witnesses-in-the-second-kenya-bribery-case-at-the-icc-part-3/)

Fotografie

[1] William Samoei Ruto, zdroj: ICC-CPI, editace: ořez.