Srdečně Vás zveme na akci, na níž vystoupí prominentní osobnosti z oblasti lidských práv:

Eliška Wagnerová (bývalá senátorka a místopředsedkyně Ústavního soudu)

Vznik Deklarace, její struktura a odraz v judikatuře Ústavního soudu ČR

Kateřina Šimáčková (soudkyně Ústavního soudu)

Dnešní inspirace texty Všeobecné deklarace lidských práv a na ni navazujících Paktů na konkrétních příkladech

Jiří Malenovský (soudce Soudního dvora Evropské unie)

Střízlivá rekapitulace uplynulého desetiletí Všeobecné deklarace lidských práv

Akci moderuje Pavel Molek, soudce Nejvyššího správního soudu.

Po úvodních příspěvcích bude následovat diskuze. Akci pořádá Centrum pro lidská práva a demokratizaci k sedmdesátému výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948. Budeme se na Vás těšit v pondělí 17.12. v 16.00 na Právnické fakultě MU v Brně, místnost 038.