Tlak na polské soudce sílí. Za zpochybňování justičních reforem jim hrozí disciplinární řízení. Evropskou komisi také znepokojuje rozhodování o imunitě soudců Disciplinární komorou, u které Soudní dvůr Evropské unie již před rokem nařídil pozastavení činnosti. Unijní soud tak bude znovu rozhodovat o nezávislosti polské justice.

Ani ne měsíc poté, co se Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) vyjadřoval ke stavu polského soudnictví kvůli procesu výběru soudců Nejvyššího soudu (viz Bulletin duben 2021, s. 21), k němu Polsko míří znovu. Tentokrát na návrh Evropské komise (dále jen „Komise“), která ho kvůli obavám o nezávislost soudců, a celkově vládu práva, před Soud posílá již počtvrté.

Změny v úpravě disciplinárních řízení

Další článek do několikaleté debaty Bruselu a Varšavy o stavu právního státu přinesl zákon o disciplinárním řízení soudců. Nová úprava, která v Polsku vešla v platnost na jaře loňského roku, reaguje na dřívější rozhodnutí Soudního dvora z listopadu 2019,[1] ve kterém soud v Lucemburku pochybuje o nezávislosti Disciplinární komory Nejvyššího soudu (dále jen “Disciplinární komora”).

Podle tehdejšího rozhodnutí měl Nejvyšší soud Polska prověřit nezávislost Disciplinární komory. Nový zákon však ustavil zvláštní Komoru pro mimořádnou kontrolu a veřejné záležitosti a svěřil jí výlučnou pravomoc v rozhodování o otázkách nezávislosti justice. Ustavení této komory vyloučilo polské soudce z přezkumu těchto otázek.

Zákonná úprava polským soudcům zároveň zabraňuje obracet se v takových případech s předběžnými otázkami na Soudní dvůr. Podle nové úpravy jim navíc hrozí peněžité tresty, pozastavení či zbavení funkce v případě zpochybňování soudních reforem či způsobu jmenování jiného soudce. Takové disciplinární řízení ve svém důsledku umožňuje politickou kontrolu obsahu soudních rozhodnutí. 

Stále činná Disciplinární komora 

Kromě nové úpravy disciplinárních řízení je podle Evropské komise sporné také působení Disciplinární komory. Přestože Soudní dvůr již loni na jaře nařídil pozastavení její činnost kvůli pochybám o nezávislosti, Disciplinární komora nadále vydává rozhodnutí, která mají přímý dopad na činnost soudců. Zejména se jedná o rozhodování o zbavení soudcovské imunity. 

Jedním z takových případů bylo nedávné zbavení imunity soudce varšavského okresního soudu Igora Tuleyi. Především jeho rozhodnutí o porušování pravidel legislativního procesu, ale i další kritika justičních reforem se staly trnem v oku polské vládnoucí straně. Státní zástupce chce nyní Tuleyu obvinit z trestných činů, za které mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Stanovisko Komise

Nová úprava podle Komise podrývá nezávislost rozhodování soudců. Samotná hrozba disciplinárního řízení před komorou, o jejíž nezávislosti panují silné pochybnosti, má na soudce odrazující účinek (tzv. chilling effect), pokud by chtěli zpochybňovat přijaté reformy či jmenování svých kolegů. Znemožnění posuzování nezávislosti soudců či podání předběžné otázky je pak v rozporu s principem přednosti práva EU a požadavkem na zajištění účinné soudní ochrany podle čl. 19 odst. 1 Smlouvy o EU.

Evropská komise v souvislosti s novou úpravou zahájila řízení o porušení povinností již na jaře loňského roku. Dosavadní odpovědi Polska na formální upozornění a následné odůvodněné stanovisko však nepovažuje za dostatečné. Komise se proto rozhodla postoupit řízení do další fáze - před Soudní dvůr.

Komise zároveň požádala Soudní dvůr o přijetí předběžných opatření, která by nařídila pozastavení účinnosti některých ustanovení nové úpravy, a to až do vydání konečného rozhodnutí. Konkrétně jde zejména o pozastavení účinnosti ustanovení umožňujícího Disciplinární komoře rozhodovat o imunitě soudců Nejvyššího soudu a ustanovení bránícího soudcům přímo aplikovat právo EU a obracet se na Soudní dvůr.

Obavy o vládu práva

Nezávislost soudců je klíčovou otázkou pro zajištění vlády práva, jedné ze základních hodnot Evropské unie. Podle Věry Jourové, místopředsedkyně Evropské komise, ale tlak na polské soudce neustále sílí. Své znepokojení vyjádřili i vedoucí představitelé hlavních politických uskupení Evropského parlamentu, kteří ve svém dopise předsedkyni Komise Ursule von der Leyen uvedli, že eroze právního státu v Polsku může nakonec vést až k rozpadu Unie. Svým dopisem Komisi vyzývali k reakci a přijetí odpovídajících opatření.

Naopak podle mluvčího polské vlády Piotra Müllera rozhodnutí Komise postrádá právní a faktické opodstatnění. Úprava systému justice je podle něj výlučnou kompetencí členských států, což výplývá jak z unijních smluv, tak z polské ústavy. To Komise nepopírá, přijímané reformy podle ní však stále musí být v souladu s unijním právem. 

Poznámky

[1] Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. listopadu 2019, ve spojených věcech C-585/18, C-624/18 and C-625/18: A.K. proti Národní radě soudnictví a CP a DO proti Nejvyššímu soudu.

Zdroje

Evropská komise. Rule of Law: European Commission refers Poland to the European Court of Justice to protect independence of Polish judges and asks for interim measures, 31. března 2021 [tisková zpráva] (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1524).

Weber, M., García Pérez, I., Ciolos, D., Lamberts, P., Aubry, M., Schirdewan, M. a López Aguilar, J. F., otevřený dopis předsedkyni Evropské komise, Ursule von der Leyen, 25. března 2021. (https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/03/25/Letter-UvdL-PL.pdf). 

Duncan Allyson, K. a Macy, J., The Collapse of Judicial Independence in Poland: A Cautionary Tale [online]. Judicature, Duke Law School: Bolch Judicial Institute. 3. března 2021 (https://judicature.duke.edu/articles/the-collapse-of-judicial-independence-in-poland-a-cautionary-tale/).  

de La Baum, M., European Commission refers Poland to EU’s top court over rule of law [online]. Politico, 31. března 2021 (https://www.politico.eu/article/european-commission-refers-poland-to-eu-top-court-over-rule-of-law/

Khan, M. a Shotter, J., Brussels requests Poland suspend disciplinary action against judges [online]. Financial Times, 31. března 2021 (https://www.ft.com/content/c57b3bdf-2044-4867-892d-73355e6c9545

Fotografie

[1] Podle Jourové tlak na polské soudce neustále sílí. Hearing of Věra Jourová (Czech Republic) - Vice president-designate - Values and Transparency (48859288011), autor: European Parliament from EU, 7. října 2019, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0.