Evropský parlament v červenci 2022 přijal na plenárním zasedání usnesení, ve kterém vyzval členské státy k zakotvení práva na bezpečný a legální potrat do Listiny základních práv Evropské unie. Zareagoval tím na kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z června 2022, které umožnilo státům v zemi zakázat interrupce v jakékoliv fázi těhotenství ženy.

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Dobbs proti Jackson Women’s Health Organization zvrátilo po téměř padesáti letech dosavadní precedens vyřčený v klíčovém případu Roe proti Wade, který ženám v USA garantoval právo na interrupci do 24. týdne těhotenství. V této souvislosti Evropský parlament připomněl lidskoprávní aspekt sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, jež dle něj v žádném případě nelze oslabit nebo odebrat. Sto padesát pět poslanců hlasujících proti přijetí usnesení tvořili především představitelé konzervativní pravice.

Evropští zákonodárci v usnesení vyzývají státy, které zakázaly nebo omezily přístup k interrupcím, aby svoji současnou úpravu zrušily a uvedly do souladu s mezinárodně chráněnými ženskými právy a lidskoprávními standardy. Zároveň navrhují začlenění práva na bezpečný a legální potrat do článku 7a Listiny základních práv Evropské unie, tedy pod článek upravující právo na respektování soukromého a rodinného života.

Co bude dál?

I přestože usnesení Evropského parlamentu členské státy v ničem formálně nezavazuje, vyjádřili evropští poslanci očekávání, že se sejde Evropská rada k projednání revize smluv Evropské unie. Smlouvy včetně Listiny tvoří primární právo a s jejich změnou musí vyjádřit souhlas všech 27 členských států. Pokud se státy rozhodnou přistoupit k rozšíření unijní listiny o právo na umělé přerušení těhotenství, bude je čekat dlouhý a komplikovaný proces.

Proti tomuto kroku by mohly brojit především Malta, která interrupce zcela zakazuje, či Polsko, jehož současná úprava umožňuje interrupce pouze v přísně vymezených případech, což rovněž znamená jejich téměř úplný zákaz. 

Přísnější úprava interrupcí platí i u našich sousedů. Lékařský potrat na Slovensku je hůře dostupný kvůli povinné dvoudenní čekací době před provedením zákroku. Slovenské ženy navíc nemají možnost využít šetrnější potratové pilulky, jako je tomu v ČR.  Ze strany poslanců přitom probíhají neustálé snahy o ještě větší zpřísnění přístupu k umělému přerušení těhotenství.[1] Lépe si nevedou ani jižní státy jako Itálie či Chorvatsko, v nichž velké množství lékařů ve veřejných nemocnicích odmítá interrupce provádět a odvolává se při tom na výhradu svědomí.[2]

Obavy evropských zákonodárců

Evropští poslanci v přijatém usnesení zdůrazňují, že zlomové americké rozhodnutí umožňující státům v USA zavést úplný zákaz interrupcí bude mít neúměrný vliv nejen na ženy v chudobě a ženy ze sociálně znevýhodněných skupin, ale také na dospívající dívky, které spíše než jiné osoby kvůli těhotenství přeruší studium a budou čelit nezaměstnanosti. Usnesení zmiňuje často uváděný poznatek, že omezení a zákazy interrupcí jejich počet nesníží, nýbrž pouze donutí ženy za nimi cestovat na dlouhé vzdálenosti nebo se uchylovat k nebezpečným domácím potratům.[3]

Zákonodárci rovněž vyjadřují obavy o ochranu dat amerických žen v případě zákazu interrupcí. Poukazují na to, že prostřednictvím aplikací pro sledování menstruace, geolokačních nástrojů a vyhledávačů lze shromažďovat údaje o lidech, kteří se obrátili na potratovou kliniku, koupili si potratovou pilulku nebo vyhledávali související informace. Tyto informace by následně mohly být zneužity proti dotyčným jedincům. Evropští poslanci tak vyzývají americkou vládu, aby zabezpečila ochranu dat každého, především osob, které chtějí, provádějí nebo umožňují umělé přerušení těhotenství.  

Evropský parlament neopomněl v usnesení zmínit ani nedávný případ americké turistky na Maltě, která čelila zákazu podstoupit umělé přerušení těhotenství i přes ohrožení jejího života a nulovou šanci na přežití plodu. Poukázal rovněž na situaci polské obhájkyně lidských práv Justyny Wydrzyńsky, proti které se vede trestní stíhání za poskytnutí potratových pilulek jiné ženě. Právě s ohledem na všechny výše popsané situace vnímají evropští zákonodárci přijetí práva na bezpečný a legální potrat do Listiny základních práv Evropské unie jako nezbytný krok k ochraně lidské důstojnosti, osobní autonomie, rovnosti a fyzické integrity.

Světová vlna solidarity

Červnové rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu vyvolalo vlnu nesouhlasu po celém světě. Mnozí se shodují, že právo na sexuální a reprodukční zdraví je bezesporu důležité chránit jako lidské právo. Stojí za to také zmínit, že projev solidarity s americkými ženami přišel rovněž ze strany evropských poslanců, kterým předsedá maltská politička, která sama interrupce nepodporuje a dříve proti podpoře práva na umělé přerušení těhotenství vystupovala. Otázkou zůstává, jak se k výzvě evropských zákonodárců postaví jednotlivé členské státy.

 

Poznámky

[1] Například v roce 2019 se v Národní radě hlasovalo o šesti návrzích, které měly za cíl zkrácení lhůty na výkon interrupce či zúžení její přípustnosti pouze na vymezené případy, a to ohrožení života či zdraví matky, vážné ohrožení plodu či jestliže by se jednalo o těhotenství následkem trestného činu. Další návrhy zakazovaly reklamovat umělé přerušení těhotenství nebo zaváděly postupy, při kterých by lékaři těhotnou ženu před interrupcí vystavili snímku embrya nebo poslechu jeho srdce. Žádný z těchto návrhů neprošel. V dobách pandemie tamní ministr zdravotnictví prohlásil, že interrupce se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči, a proto přístup k těmto zákrokům nelze ženám v době pandemie garantovat.

[2] Dle seznamu zveřejněného na jaře 2022 odmítá v Chorvatsku provádět interrupce 195 ze 359 gynekologů ve veřejných nemocnicích.

[3] Odhaduje se, že roční počet úmrtí matek v USA v důsledku nebezpečných potratů by se do druhého roku po vstupu zákazu v platnost zvýšil o 21 %.

Fotografie

[1] Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA vyvolalo protesty po celém světě. Roe v Wade OVERTURNED: Protest to defend US Abortion Rights (Melb), autor: Matt Hrkac, 2. červenec 2022, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.

Zdroje

Bencharif, Sarah-Taissir. European Parliament urges EU to make abortion a basic right. Politico. 7. 7. 2022. (https://www.dw.com/en/european-parliament-urges-eu-to-make-abortion-a-basic-right/a-62396892).

European Parliament demands that abortion be included in EU Charter. Le Monde. 7. 7. 2022. (European Parliament demands that abortion be included in EU Charter (lemonde.fr))

European Parliament urges EU to make abortion a basic right. DW. 7. 7. 2022. (https://www.dw.com/en/european-parliament-urges-eu-to-make-abortion-a-basic-right/a-62396892)

Evropský parlament. 2022. Tisková zpráva. (Right to safe and legal abortion must be safeguarded, MEPs demand | News | European Parliament (europa.eu)).

Kovačević Barišić, Romana. Doznajemo: Legalni pobačaj ne želi raditi 195 od 359 ginekologa, donosimo detaljan popis. Večernji list. 13. 5. 2022. (Doznajemo: Legalni pobačaj ne želi raditi 195 od 359 ginekologa, donosimo detaljan popis - Večernji.hr (vecernji.hr)).

Minerva, Francesca. Conscientious objection in Italy. Abstract. Journal of Medical Ethics. 26. 5. 2014. (https://jme.bmj.com/content/41/2/170.long).

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národní rada Slovenské republiky. 27. 9. 2019. (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7578).

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. Národní rada Slovenské republiky. 23. 8. 2019. (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7473).

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národní rada Slovenské republiky. 8. 1. 2019. (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7099).

Pojezdalová, Dominika. Interrupce doporučuji neprovádět, uvedl slovenský ministr zdravotnictví. Pandemii využil k omezení reprodukčních práv žen. Právo21. 24. 5. 2020. (https://pravo21.cz/spolecnost/interrupce-doporucuji-neprovadet-uvedl-slovensky-ministr-zdravotnictvi-pandemii-vyuzil-k-omezeni-reprodukcnich-prav-zen).