Pracovní hovory a e-maily během dovolené nebo mimo pracovní dobu? Se stále častějším režimem práce z domova nic neobvyklého. I přes to, že člověk právě pracovat nemusí, cítí zodpovědnost přijmout hovor či na zprávu odpovědět. Avšak v některých případech se nadřízení dopouštějí šikany na dálku, což může mít na zaměstnance těžké psychické dopady. Je nyní řešení na obzoru?

V Evropské unii dodnes neexistuje právní úprava, která by podmínky pro výkon práce z domova jasně specifikovala. Zaměstnavatelé mohou hovořit o flexibilní pracovní době, v praxi to ale v některých případech znamená přítomnost zaměstnance 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, jak komentuje europoslanec Tomáš Zdechovský.

Europoslanec návrh předložil v souladu s iniciativou z června 2020, kdy se zaměstnanci a zaměstnavatelé v rámci kolektivních dohod zavázali ke snaze dodržovat takzvané právo odpojit se. Nadřízení by tak nepostihovali zaměstnance za to, že ve svém volném čase nereagují na jejich pokyny.

Práce v době koronavirové

Právo na odpojení se stalo s nástupem pandemie mnohem aktuálnější. Práce z domova se zvýšila téměř o 30 % a zdá se, že toto procento v blízké budoucnosti dokonce vzroste. Podle Agentury Eurofound je u lidí pracujících z domova ve srovnání s těmi, kteří do zaměstnání dochází fyzicky, dvojnásobně vyšší pravděpodobnost, že překročí hranici 48 pracovních hodin týdně. Téměř třetina pracujících z domova uvádí, že pracují ve svém volném čase každý den nebo několikrát týdně. Mnozí to považují za „digitální otrokářství“.

První reakce Evropské komise

Podle Nicolase Schmita, eurokomisaře pro pracovní místa a sociální práva, je nezbytné zajistit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zdravé pracovní podmínky v novém digitalizovaném světě. Argumentuje tím, že „lidé nejsou roboti“. Zároveň upozornil na novou digitální ekonomiku, která se nemůže vyvíjet mimo pracovní právo, včetně stanovení pracovní doby. 

Eurokomisař poslancům vzkázal, že vedoucí úlohu při přímé realizaci práva na odpojení se mají nakonec organizace zaměstnavatelů. Možná proto vyzval zástupce zaměstnavatelů, odborů a vlád k tomu, aby se pokusili vyřešit tento problém prostřednictvím dohod, přinejmenším do té doby, než Komise předloží návrh nové normy.

Ne všichni se chtějí odpojit

Podle Markuse Beyrera, ředitele lobbistické skupiny BusinessEurope, je současná legislativa chránící pracovní dobu, zdraví a bezpečnost na pracovišti dostačující. Domnívá se, že zaměstnanci mají mnohem více času pro sebe a jsou schopni oddělit pracovní a soukromý život. Zároveň podotkl, že nemá informace o negativním dopadu práce na dálku. 

Odborníci rovněž varují, že i přes důležitost prosazování právních předpisů EU musí být návrhy dostatečně flexibilní. Je totiž nutné zohledňovat potřeby zaměstnanců s rodičovskými povinnostmi či nezávislých pracovníků, kteří se nechtějí vrátit k pevnému stanovení pracovní doby. 

Konec „digitálního otrokářství”?

Evropský parlament pozměňovací návrh drtivou většinou hlasů přijal. Tím zadal práci Evropské komisi, která má za úkol připravit vhodnou směrnici. Nový legislativní rámec by měl stanovit minimální požadavky pro práci na dálku v celé Evropské unii tak, aby tento druh práce neměl dopad na podmínky zaměstnávání pracovníků na dálku. V blízké době by tak Evropanům mohla odpadnout starost, kterou s režimem práce z domova nabyli. 

 

Zdroje

Eurofound. 2020. Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age. Luxembourg: Publications Office of the European Union (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en.pdf). 

Evropský parlament. ‘Right to disconnect’ should be an EU-wide fundamental right, MEPs say. Evropský parlament. 21. 1. 2021 (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95618/right-to-disconnect-should-be-an-eu-wide-fundamental-right-meps-say).

Evropský parlament. 2021. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2021 obsahující doporučení Komisi k právu odpojit se (2019/2181(INL)). Brusel: Evropský parlament (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_CS.html).

Fialová, Jitka. Zaměstnanci by měli získat právo „odpojit se“. Tomáš Zdechovský. 20. 1. 2021 (https://www.zdechovsky.eu/aktuality/zamestnanci-by-meli-ziskat-pravo-odpojit-se).

Nicolás, Elena Sánchez. MEPs call for workers to have 'right to disconnect'. Euobserver. 25. 1. 2021 (https://euobserver.com/social/150701).

Yeung, Peter. 'If you switch off, people think you're lazy': demands grow for a right to disconnect from work. The Guardian. 10. 2. 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/feb/10/if-you-switch-off-people-think-youre-lazy-demands-grow-for-a-right-to-disconnect-from-work). 

Fotografie

[1] Tomáš Zdechovský navrhl pozměňovací návrh na právo odpojit se. Brno-demonstrace-proti-Andreji-Babišovi-a-jeho-zneužívání-moci2018l, autor: Ben Skála, Benfoto, 9. dubna 2018, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.