Válka proti drogám, kterou na Filipínách vyhlásil Rodrigo Duterte při převzetí prezidentského úřadu, započala v roce 2016. Již předtím si Duterte jako starosta města Davao osvojil nemilosrdné praktiky v boji proti drogovým dealerům, které k dnešnímu dni čítají desítky tisíc obětí. Přípravný senát Mezinárodního trestního soudu nyní posvětil zahájení plného vyšetření Duterteho války proti drogám.

Duterte se dostal k moci právě se slibem nemilosrdného úderu, který měl zemi zbavit drog. Během kampaně se nechal slyšet, že počet těl v Manilském zálivu nakrmí spoustu ryb. Od jeho nástupu v roce 2016 bylo zavražděno na dvanáct až třicet tisíc občanů v souvislosti s protidrogovými operacemi. Odhady počtu obětí se liší také z důvodu manipulací s daty státem. Mnoho rodin ze strachu z odvety v podobě obtěžování ze strany policie příčinu úmrtí ani nenahlásilo. Mezi oběti patří také nejméně 73 dětí.

Human Rights Watch potvrzuje, že válka proti drogám nadále pokračuje. Policejní orgány se nyní navíc zaměřují také na aktivisty, kteří proti ní bojují. Duterte otevřeně prohlašoval, že policisté mohou zabíjet, cítí-li se v nebezpečí a slíbil udělit milost každému, kdo by byl odsouzen. Do září tohoto roku došlo k odsouzení pouze tří policistů v případu vraždy sedmnáctiletého chlapce, která byla zachycena na kameru.

Cíl bývalé žalobkyně v rukou jejího nástupce

Bývalá žalobkyně Mezinárodního trestního soudu (dále jen „MTS”) Fatou Bensouda těsně před svým odchodem uzavřela své předběžné vyšetřování se závěrem, že je rozumný důvod se domnívat, že došlo ke spáchání vražd jako zločinu proti lidskosti. Z dostupných informací podle ní vyplývá, že členové státní policie a další osoby s nimi spolupracující nezákonně zabili tisíce osob. Požádala proto přípravný senát MTS o autorizaci plného vyšetření celé záležitosti.

Přípravný senát v září tohoto roku souhlasil s názorem žalobkyně, že existuje rozumný důvod domnívat se, že došlo ke spáchání vraždy jako zločinu proti lidskosti. Zabývat se však žalobce bude také zprávami o mučení a nelidských činech, věznění a dalších vážných omezení svobody, násilnými zmizeními a sexuálním násilím. Senát shledal, že operaci nelze označit za vymáhání práva. Vraždy, které má na svědomí válka proti drogám, nejsou legitimní a nemůže se jednat o pouhé excesy legitimní operace. Vyšetřování provede nový žalobce Karim Khan, který to potvrdil ve svém prohlášení.

Odstoupení od Římského statutu

V březnu 2019, rok po doručení oznámení o odstoupení, se Filipínská republika oficiálně zbavila postavení smluvní strany Římského statutu. Soudci přípravného senátu však potvrdili názor žalobkyně, že jurisdikce nad zločiny spáchanými v období před odstoupením zůstává. Předmětem vyšetřování bude tedy Duterteho válka proti drogám v letech 2016 až 2019.

MTS se bude zabývat také mimosoudními popravami z let 2011 až 2016 vykonanými skupinou policistů a tzv. smrtícím oddílem města Davao. Místní organizace eviduje 1424 poprav bez soudního řízení během dvacetiletého období, kdy byl starostou právě Duterte před svým zvolením prezidentem.

Duterteho strategie vůči vyšetřování MTS

Podle mluvčího prezidenta Duterte nereagoval na rozhodnutí přípravného senátu MTS, jelikož od počátku počítá s tím, že dříve zemře, nežli se postaví před mezinárodní soud. Právní zástupce prezidenta oznámil, že prezidentova administrativa nebude s vyšetřováním spolupracovat a vyšetřovatelům nebude umožněn vstup do země.

Tato taktika se Dutertemu však nemusí vyplatit. Na to upozornil také děkan Právnické fakulty Filipínské univerzity. Nemožnost osobního vyšetřování povede k vyšetřování na dálku, které může proběhnout daleko rychleji.

V roce 2022 čekají Filipíny prezidentské volby, ve kterých Duterte již nemůže obhájit svůj mandát. Má však v plánu stát se viceprezidentem, což by mu pomohlo vyhnout se případnému vnitrostátnímu stíhání. Duterte se na Filipínách nadále těší velké popularitě, a to i spolu se svou dcerou, která je současnou starostkou města Davao. Stejně jako její otec před volbami však zatím i ona popírá úmysl kandidovat na prezidentský úřad.

Filipíny jako právní stát?

Překvapivá změna nastala v říjnu tohoto roku. Ministr spravedlnosti oznámil, že bude vyšetřeno více než šest tisíc úmrtí. K těm došlo během policejních operací, po kterých byli policisté očištěni v rámci vnitřního policejního vyšetřování. Pokud to dovolí čas a prostředky, mají být prověřeny další tisíce podobných případů.

Současně s prohlášením zveřejnilo ministerstvo také detaily 52 případů, které již vyšetřilo. Policisté používali nadměrnou sílu, stříleli na podezřelé z velké blízkosti, nebo chyběly relevantní zdravotní a policejní záznamy. Je potřeba podotknout, že mezi doporučené tresty za taková pochybení patří suspendace, degradace nebo propuštění policisty.

Spravedlnost v rukou MTS

Rodiny obětí si přejí zadostiučinění v podobě trestu právě pro Duterteho, který operace inicioval a slíbil milost komukoliv, kdo se na nich podílí. Mezinárodní trestní soud by měl ve stíhání strůjců zvěrstev zabývat nadále, protože právě započatá vnitrostátní řízení nemají v úmyslu toho dosáhnout. Duterte může nadále ovládat zemi, pomoci své dceři na prezidentský post a vyhnout se odpovědnosti na Filipínách. Je však zjevné, že vyšetřování ze strany MTS proběhne, a bude tedy zajímavé sledovat, nakolik se Dutertemu bude prostřednictvím nespolupráce dařit odpovědnosti vyhýbat. 

 

Zdroje

Rebecca Ratcliffe, ICC authorises full inquiry into Rodrigo Duterte’s ‘war on drugs’, The Guardian, 15. září 2021 https://www.theguardian.com/world/2021/sep/15/icc-authorises-full-inquiry-rodrigo-duterte-war-on-drugs-philippines.

Mezinárodní trestní soud, Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, following judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in the Republic of the Philippines, 7. října 2021, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2021-09-07-icc-prosecutor-statement-philippines.

Mezinárodní trestní soud, Situation in the Philippines: ICC Pre-Trial Chamber I authorises the opening of an investigation, 15. září 2021 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1610.

Ted Regencia, ICC to open full investigation into Duterte’s ‘war on drugs’, Aljazeera, 15. září 2021 https://www.aljazeera.com/news/2021/9/15/philippines-icc-agrees-to-probe-dutertes-war-on-drugs.

Karen Lema, Philippines to review thousands more 'drug war' killings, Reuters, 20. října 2021  https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-review-thousands-drugs-war-killings-if-time-justice-minister-2021-10-20/.

Fotografie

[1] Rodrigo Duterte. Duterte_Philippines_President_Business_Forum_03, autor: Jeon Han, Republic of Korea, 5. červen 2018, zdroj: Flickr, CC BY-SA 2.0, editace: ořez.