Bývalý náčelník generálního štábu armády Republiky srbské Ratko Mladić byl v rámci odvolacího řízení odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. Soud tak potvrdil verdikt prvoinstančního řízení, proti kterému se Mladić i žalobce odvolali.

Ratko Mladić byl velitelem srbské armády v letech 1992 až 1995. Tzv. bosenský řezník je nechvalně známý především pro masakr v Srebrenici a téměř čtyřleté obléhání Sarajeva. Od vydání zatykače Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) roku 1996 uplynulo do jeho zadržení dlouhých šestnáct let. Zadržení Mladiće bylo mimo jiné podmínkou pro Srbsko, aby se mohlo stát kandidátskou zemí EU.

Ratko Mladić byl odsouzen prvoinstančním rozsudkem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v roce 2017 (viz Bulletin prosinec 2017, s. 10). Ve stejném roce ukončil tribunál svou činnost, a proto odvolací řízení probíhalo před Mezinárodním reziduálním mechanismem pro trestní tribunály (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, IRMCT), jenž se zkráceně označuje jako Mechanismus a je rovněž mezinárodním tribunálem.

Rozhodnutí Mechanismu pro trestní tribunály

Odvolací soud v plném rozsahu odmítl všechny body odvolání, a to jak na straně Ratka Mladiće, tak na straně obžaloby. Obžaloba byla rozdělena již v prvoinstančním řízení do čtyř částí, tzv. společných zločineckých plánů (joint criminal enterprise, JCE).

Prvním JCE byl masakr osmi tisíc Bosňanů muslimského vyznání v Srebrenici. V tomto případě byl Mladić shledán vinným z genocidy, perzekuce, vraždy, vyhlazování a násilného přesunu obyvatelstva. Druhá část se věnovala obléhání Sarajeva, které se zaměřovalo na nevojenské cíle a podléhalo Mladićovu velení. Obžaloba i soud se shodli, že se Mladić v Sarajevu dopustil šíření teroru mezi civilním obyvatelstvem, nezákonných útoků na civilisty a vraždy.

Třetí část rozsudku byla věnována Mladićem řízeným únosům několika pracovníků OSN za účelem zabránit leteckým útokům Severoatlantické aliance. Tato část se jako jediná obešla bez odlišného stanoviska, když IRMCT potvrdil, že Mladić spáchal zločin braní rukojmích.

Poslední zbytková část obžaloby nazvaná „Zastřešující společný zločinecký plán“ (Overarching Joint Criminal Enterprise) zahrnovala zločiny, které se udály na území deseti bosenských obcí. V tomto případě byla obžaloba úspěšná jen částečně, a to v případě zločinů perzekuce, vyhlazování, vraždy, deportace a násilného přesunu obyvatelstva.

Shoda panovala v otázce, že bosenští muslimové a bosenští Chorvaté, kteří byli zavražděni nebo vystěhováni z vesnic na území Bosny, jsou chráněnými skupinami podle čl. 2 Úmluvy o genocidě. Tříčlenná většina soudců IRMCT však nebyla nade vší pochybnost přesvědčena o úmyslu zničit podstatnou část této chráněné skupiny, ani o úmyslu spáchat genocidu. Mladić tak byl odsouzen za genocidu v Srebrenici, avšak nikoliv na území jiných obcí.

Stejný výsledek s výrazným disentem

IRMCT shledal, že Mladić je vinen ve výše uvedených bodech, čímž bezvýhradně potvrdil závěr prvoinstančního řízení. Drtivá většina bodů však byla přijata v poměru čtyři ku jedné. Proti většině se postavila předsedající soudkyně Prisca Matimba Nyambe.

Nyambe je přesvědčena, že prvoinstanční rozsudek ve věci Mladić je vadný, a je proto zastánkyní obnovy řízení. Soudkyně mimo jiné věří, že odsun třiceti tisíc Bosenských muslimů ze Srebrenice po dobytí enklávy byl proveden z humanitárních důvodů, jak tvrdila Mladićova obhajoba.

Další Srbové odsouzeni

Závěrem června byli také odsouzeni další dva Srbové Jovica Stanišić a Franko Simatović. Stanišić je bývalým velitelem Státní bezpečnosti a Simatović velel Jednotce pro zvláštní operace. Jejich společné soudní řízení je zajímavé také proto, že od jejich zadržení uplynulo již 18 let. V rámci nejdelšího procesu z bývalé Jugoslávie ICTY oba muže nejprve osvobodil.

Následně v odvolacím řízení soudci odmítli prvoinstanční rozhodnutí. To zhodnotilo, že ač se údajné zločiny staly, nebylo možné prokázat, že příkazy velitelů měly za následek páchání zločinů. Místo vydání nového rozhodnutí soudci rozhodli o obnově řízení. IRMCT nyní v první instanci odsoudil oba Srby ke dvanácti rokům odnětí svobody.

Oběma mužům, kteří si již převážnou část trestu odpykali, se nakonec podařilo prokázat spojení s činností jediné polovojenské jednotky, tzv. Rudých baretů. Osmnáct mužů se na severu Bosny ve vesnici Bosanski Samac dopustilo vražd, mučení a znásilnění na bosenských muslimech a bosenských Chorvatech. Stanišić ani Simatović neměli nad těmito zločiny kontrolu, ale soud dovodil, že jejich praktická pomoc při výcviku této jednotky měla zásadní vliv na její zločiny. 

Nepodařilo se však prokázat, že byli součástí společného zločineckého plánu odstranit nesrbské obyvatelstvo z území Srbska a jím nárokovaného území Bosny a Chorvatska. Přispívat k tomu měli ovládáním polovojenských jednotek mimo srbské území. Odborníci poukazují na obtížnost prokázání viny v případech, kdy státy využívají v zahraničí polovojenské jednotky k plnění svých cílů. Je jednoduché se od takových činů distancovat a o to těžší prokázat osobám odpovědnost za zločiny, které jednotky spáchaly. Žalobce i obhajoba se plánují odvolat.

Zdroje

Mezinárodní reziduální mechanismus pro trestní tribunály. 2021. Appeal Judgement, Case no. MICT-13-56-A. https://www.irmct.org/sites/default/files/case_documents/210608-appeal-judgement-JUD285R0000638396-mladic-13-56-en.pdf.

Mezinárodní reziduální mechanismus pro trestní tribunály. 2021. STANIŠIĆ and SIMATOVIĆ (MICT-15-96). https://www.irmct.org/en/cases/mict-15-96.

Van den Berg, Stephanie. Stanisic and Simatovic: Slim Convictions in Longest Running Yugoslav Trial. Justiceinfo.net. 1. 7. 2021. https://www.justiceinfo.net/en/79329-stanisic-simatovic-slim-convictions-longest-running-yugoslav-trial.html.

Brkanic, Dzana. UN Court Confirms Ratko Mladic’s Life Sentence for Genocide. Balkan Transitional Justice. 8. 7. 2021. https://balkaninsight.com/2021/06/08/un-court-confirms-ratko-mladics-life-sentence-for-genocide/.

Van den Berg, Stephanie. 26 Years After the Bosnia War, Mladic Case Ends. Justiceinfo.net. 8. 6. 2021. https://www.justiceinfo.net/en/78339-26-years-after-the-bosnia-war-mladic-case-ends.html.

Borger, Julian. Prisca Matimba Nyambe: who is the dissenting judge in Ratko Mladić case? The Guardian. 8. 6. 2021.Prisca Matimba Nyambe: who is the dissenting judge in Ratko Mladić case? | Ratko Mladić | The Guardian.

Fotografie

[1] Ratko Mladić v Sarajevu. Evstafiev-mladic-sarajevo1993w, autor: Mikhail Evstafiev, 1992, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.