Na činnosti Centra se v akademickém roce 2016/2017 podílelo deset členů, osm interních spolupracovníků a třináct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2016/2017 Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem čtyři události. Bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2016/2017 k přečtení zde.