Bulletin si můžete stáhnout zde.

Březnové vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme reportáží Elišky Mockové ze studia mezinárodního humanitárního práva a lidských práv na Ženevské akademii. Autorka popisuje nejen samotné studium na této prestižní instituci, ale věnuje se i situaci týkající se financování takové studijní zkušenosti.

Navazuje Barbora Valíková se svým příspěvkem o nejnovějším nositeli Nobelovy ceny míru. Tím je etiopský premiér Abiy Ahmed. Jak se mu za pouhý rok a půl ve funkci podařilo, že se Nobelův výbor rozhodl udělit nejprestižnější ocenění právě jemu?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Jana Šikorská zaměřuje na možnosti stíhání zbrojařských firem za válečné zločiny páchané v Jemenu. Hodnocení případného spolupachatelství však v takovém případě není vůbec jednoduché.

Zuzana Andreska z evropské sekce informuje o zahájení nového soudního roku u Evropského soudu pro lidská práva, v rámci kterého byl mimo jiné hodnocen rok uplynulý. Jaké byly zásadní loňské kauzy?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Michaela Stenzelová věnuje případu, který řešil Výbor OSN pro lidská práva. Ten se ve svém rozhodnutí vyjádřil, že negativní důsledky klimatických změn mohou být v budoucnu důvodem pro udělení azylu.

Klára Košťálová z české sekce vysvětluje obsah chystané novely zákona a soudech a soudcích. Jaké podstatné změny přinese do organizace a fungování českého soudnictví?

 

Obsah čísla

Téma 

 • LL.M. na Ženevské akademii mezinárodního humanitárního práva a lidských práv – studijní program jako žádný jiný
 • Nobelova cena pro Abiyho Ahmeda: Adekvátní ocenění afrického mírotvůrce?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Krize v Jemenu klade otázky ohledně odpovědnosti zbrojařských firem za válečné zločiny
 • Odborný přezkum Mezinárodního trestního soudu: počátek budoucí reformy?
 • Zpráva externích odborníků k ukončeným případům MTS ohledně Keni

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Evropský soud pro lidská práva zahájil nový soudní rok
 • Albánie musí změnit systém nařízené povinné léčby duševně nemocných
 • Strana maďarského dvouocasého psa a svoboda projevu
 • Strukturální problém francouzského vězeňství aneb rozpadající se dědictví koloniálního systému

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Negativní důsledky klimatických změn mohou být důvodem pro udělení azylu
 • Femicida v Latinské Americe a Karibiku: alarmující situace násilí na ženách
 • Za lidská práva v Kambodži bojují už i lídři textilního průmyslu

4) Česká republika a lidská práva 

 • Co přináší novela zákona o soudech a soudcích
 • Poradí si ombudsman Stanislav Křeček se svou novou funkcí?
 • Rozšíření nepřijatelnosti kasačních stížností - ano, či ne?

  

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech