Bulletin si můžete stáhnout zde

V úvodu aktuálního vydání Bulletinu lidských práv představujeme dvě zprávy o vývoji demokracie ve světě v roce 2020, které zveřejnily Freedom House a The Economist Intelligence Unit. O nelichotivém trendu referuje Iva Turanová.

Navazujeme reportáží Veroniky Čáslavové z diskuze s moderátorem a akademikem Václavem Moravcem, který je jedním z hlavních řešitelů projektu zaměřeného na dezinformace v době pandemie. Co je to infodemie a jak se jí bránit?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Jakub Hedl o tom, že bývalý dětský voják a pozdější velitel milic v Ugandě Dominic Ongwen dostal trest odnětí svobody ve výši 25 let. Tomáš Münzberger se následně věnuje problémům kambodžských senátů, které soudí bývalé Rudé Khmery.

Eliška Hronová z evropské sekce přibližuje přelomový nález německého ústavního soudu, který označil cíle vlády na snížení emisí za nedostatečné a uložil jí zjednat nápravu.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva vysvětluje Iva Turanová nestabilní situaci v severní části Mozambiku, která do značné míry uniká zájmu médií.

Tereza Kuklová z české sekce přibližuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se vymezil vůči sexistické reklamě. Spadá reklama obsahující výrazné sexistické stereotypy do svobody projevu, nebo se jedná o zásah do lidské důstojnosti?

Obsah čísla

 Téma

 • Rok 2020: nejhorší rok pro demokracii za posledních 15 let

 • Václav Moravec o infodemii v České republice: reportáž z diskuze

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Trest odnětí svobody 25 let pro Dominica Ongwena z Ugandy

 • Soudní procesy s Rudými Khmery: Patová situace ohrožuje činnost kambodžského tribunálu

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Německý klimatický zákon není dostatečně konkrétní a ambiciózní

 • Aktuality evropské sekce: květen 2021

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Mozambik: nestabilita v provincii Cabo Delgado 

 • Spravedlnost pro oběti občanské války na Srí Lance

4) Česká republika a lidská práva 

 • Očkování a covidové pasy - nástroje k potlačení pandemie a návratu do normálu?

 • Nejvyšší správní soud se vymezil proti sexistické reklamě: ochrana lidské důstojnosti, nebo zásah do svobody projevu?

 • Nejvyšší správní soud zrušil opatření o omezení obchodu a služeb

 • Větší než malé množství musí specifikovat soud, nikoliv vláda svým nařízením

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech