Bulletin si můžete stáhnout zde

Aktuální Bulletin lidských práv začínáme zprávou o tom, jak se studuje (nejen) právo v Amsterdamu. Speciální program PPLE kombinuje politologii, psychologii, právo a ekonomii. Barbora Bromová na základě vlastní zkušenosti vysvětluje, jaké výhody představuje takový mezioborový přístup.

Pokračujeme reportáží Veroniky Čáslavové z diskuze konané při příležitosti výročí ukončení druhé světové války. V rámci této online akce hovořila s generálem Petrem Pavlem o vývoji demokracie a bezpečnosti od roku 1945 až do dnešní doby.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Alžběta Dvořáková o tom, že Karim Khan byl zvolen novým žalobcem Mezinárodního trestního soudu. Kdo je tento britský právník, od jehož práce se bude do značné míry odvíjet činnost soudu po dalších devět let?

Martin Míšek z evropské sekce se věnuje doporučení Rady Evropy pro Českou republiku v oblasti rasismu a netolerance. Na co by se měla ČR nejvíce zaměřit?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva vysvětluje Iva Turanová změny v hongkongském parlamentním volebním systému, kterými fakticky dochází ke znevýhodňování prodemokratických kandidátů.

Jana Koblasová z české sekce přibližuje rozhodnutí Městského soudu v Praze, který nařídil gymnáziu obnovit prezenční výuku, přičemž se zabýval rovněž ústavností nouzového stavu vyhlášeného na žádost hejtmanů.

Obsah čísla

 Téma

 • Jak se studuje v zahraničí? Mezioborovost a právo na PPLE College v Amsterdamu

 • Dlouhá cesta k demokracii: reportáž z diskuze s generálem Petrem Pavlem

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Britský právník Karim Khan byl zvolen novým žalobcem Mezinárodního trestního soudu
 • Rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu v otázce palestinské jurisdikce: Soud může vyšetřovat zločiny podle mezinárodního práva

 • Rozhodnutí o reparacích v případu Ntaganda

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Rasismus a netolerance: V čem má Česká republika mezery?
 • SDEU: Obsazování funkcí polského Nejvyššího soudu může být v rozporu s unijním právem
 • Česká republika selhává v zajištění procesních práv dětí v kvazitrestním řízení
 • Aktuality evropské sekce: březen 2021

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Oslabování autonomie Hong Kongu pokračuje: změny v parlamentním volebním systému
 • USA se opětovně připojily k Pařížské klimatické dohodě. Plnění jejích cílů však není dostatečné

 • Arménie: od ztráty území až po předčasné volby

4) Česká republika a lidská práva 

 • Městský soud nařídil gymnáziu obnovit prezenční výuku
 • Co přináší dlouho očekávaný pandemický zákon?
 • Plošný zákaz maloobchodního prodeje – porušování základních práv?
 • První mezistátní žaloba na ČR u ESLP: Lichtenštejnsko namítá nezákonnost konfiskace na základě Benešových dekretů

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech