Bulletin si můžete stáhnout zde.

Květnové vydání Bulletinu lidských práv věnujeme především pandemii koronaviru SARS-CoV-2 u nás i ve světě. Začínáme článkem Pavla Doubka a Simony Úlehlové, který se zaměřuje na vyhlášení nouzového stavu v ČR a související krizová opatření. Slovem klíčovým pro jejich hodnocení je proporcionalita.

Navazuje Michaela Stenzelová se svým příspěvkem o zneužívání boje s pandemií k upevnění moci a potlačování práv jednotlivců ve světě. Varovné příklady vidíme v mnoha regionech a mají různé formy - od omezení svobody projevu, přes posílení pravomocí vlády, až po vyšší míru sledování obyvatel.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Tereza Šťastná o tom, že první dva zločinci odsouzení Mezinárodním trestním soudem - Thomas Lubanga a Germain Katanga - byli z konžského vězení propuštěni na svobodu.

Eva Kostolanská z evropské sekce se věnuje derogacím závazků plynoucích z Evropské úmluvy o lidských právech. V souvislosti s pandemií některé státy k formálnímu odstoupení od svých závazků přistoupily, jiné nikoliv. Jaké jsou důsledky takového rozhodnutí?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva Andrea Šťástková představuje případ, ve kterém nizozemský nejvyšší soud rozhodl, že Nizozemí má povinnost snížit emise skleníkových plynů nejméně o 25 % oproti hodnotám roku 1990. Jak takový rozsudek zdůvodnil?

Aneta Frodlová z české sekce se zaměřuje na právo otce být přítomen u porodu, které v českém veřejném prostoru vzbuzovalo řadu vášní.

 

Obsah čísla

Téma 

 • Česko v karanténě: hraje proporcionalita roli?
 • Koronavirus jako záminka pro potlačení práv občanů ve světě?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Kongo: První zločinci odsouzení Mezinárodním trestním soudem Lubanga
  a Katanga byli propuštěni na svobodu
 • Mezinárodního trestní soud vydal odvolací rozsudek v otázce přípustnosti
  případu Sajfa Kaddáfího
 • Univerzální jurisdikce ve světě: Tajemství úspěchu je v harmonizaci a ochotě stíhat

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Kontroverze článku 15: Odstoupení některých států od závazků plynoucích
  z Evropské úmluvy o lidských právech
 • Ve stínu zdravotní krize se v Maďarsku prohlubuje krize demokracie
 • Zákaz trestu doživotí pro ženy – rozumné rozlišování nebo stereotypní vnímání
  mužů a žen ze strany štrasburského soudu?

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Klimatické změny a lidská práva: Co přinesl převratný nizozemský případ Urgenda?
 • Uprchlíci a vysídlené osoby jako zvlášť zranitelná skupina v době pandemie

4) Česká republika a lidská práva 

 • Právo otce být přítomen u porodu
 • Kauza Pitomio: Svoboda projevu nemá dle Ústavního soudu vést k samoúčelnému zesměšňování
 • Hromadné řízení: Opt in, nebo opt out?

  

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech