Nové číslo Bulletinu naleznete zde

Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme článek Ivany Hrdličkové, bývalé soudkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon, která se ohlíží po dokončení mandátu tribunálu a hodnotí jeho přínos pro hledání mezinárodní trestní spravedlnosti.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Burdová věnuje řízení před Kosovskými zvláštními senáty, které zahájily dlouho očekávaný proces s bývalým kosovským prezidentem. Ten spolu s dalšími obžalovanými čelí obvinění ze spáchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Kamila Pelíšková a Daniela Maiettová z Evropské sekce osvětlují dvě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva proti Maďarsku. První se týká ochrany soukromí v podobě zveřejnění osobních údajů v rejstříku daňových neplatičů. Druhé se vztahuje k diskriminaci a segregaci romských žáků.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Le Minh Tam zabývá tristními podmínkami migrujících pracovníků v Itálii. Kristýna Tylšová si dále všímá historické dohody států OSN na ochraně života oceánů v podobě zcela nové Úmluvy.

Karolína Vejmolová z České sekce pojednává o újmě na zdraví vzniklé v nemocnici. Jak české právo na odškodnění poškození zdraví pamatuje? Jak si může poškozený na kvalitu zdravotních služeb stěžovat?

Obsah čísla

Téma

 • Zvláštní tribunál pro Libanon – Konečná etapa na cestě ke spravedlnosti

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Kosovské zvláštní senáty zahajují proces s bývalým kosovským prezidentem
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • ESLP: Zveřejnění údajů o daňových dlužnících v Maďarsku mohlo představovat zásah do soukromého života
 • Vzdělávání romských dětí v segregovaných školách v Maďarsku porušuje zákaz diskriminace
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Nerovné postavení migrantů: problém, který (ne)chceme řešit?
 • Dobrá zpráva pro naše oceány: V sídle OSN v New Yorku byla uzavřena smlouva o ochraně světových oceánů
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva

 • Újma na zdraví vzniklá v nemocnici: jak dosáhnout jejího odškodnění?
 • Aktuality české sekce

Fotografie

Zvláštní tribunál pro Libanon, autor: Jan Lhotský