Bulletin si můžete stáhnout zde.

prázdninové vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme příspěvkem Evy Kostolanské, která zdůrazňuje, že i v době pandemie je nutné zohledňovat práva dětí. Při zavádění jakýchkoliv opatření tak musí být vždy brán v úvahu nejlepší zájem dítěte.

Jana Šikorská následně přibližuje průběh zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, které koronavirová krize rozdělila vedví. Kromě tématu Covid-19 a lidská práva se Rada věnovala také rasovým nepokojům v USA. Pro kterou z těchto oblastí vyjadřovaly západní státy více podpory?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Petra Olivová o tom, že žalobce tzv. Kosovského tribunálu, který sídlí v Haagu, obvinil prezidenta Kosova Hashima Thaçiho z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Zuzana Andreska z evropské sekce představuje závěry Agentury EU pro základní práva, která zjišťovala, co si občané Evropské unie myslí o lidských právech. Věří, že jsou důležitá pro spravedlivější společnost?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva diskutuje Andrea Šťástková plán evropského komisaře pro spravedlnost zavést povinnost „due diligence” pro obchodní korporace a zohlednit tak lidskoprávní přístup v rámci byznysu.

Pavel Doubek z české sekce se zaměřuje na návrh zřízení nové instituce dětského ombudsmana v ČR. Na první pohled přínosně znějící iniciativa má však řadu praktických problémů. Jaké bude rozdělení kompetencí se současným veřejným ochráncem práv? A jaké s budoucí národní lidskoprávní institucí (NHRI), kterou by Česká republika měla vytvořit?

 

Obsah čísla

Téma 

 • Pandemie 2020: A co děti, měly si kde hrát?
 • Zasedání Rady OSN pro lidská práva ve znamení pandemie a rasismu

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • USA vs. Mezinárodní trestní soud – sága pokračuje
 • Žalobce Kosovského tribunálu v Haagu obvinil kosovského prezidenta Hashima Thaçiho z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
 • První příležitost soudit zločiny spáchané v súdánském Dárfúru: velitel milic Ali Kushayb vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Co si lidé v Evropské unii myslí o lidských právech?
 • „Nejen Židy měl Hitler pálit.” ESLP rozhodoval o homofobních nenávistných projevech
 • Německo: vztah ústavních norem a trestu za urážku
 • Podle ESLP spadá nucená prostituce pod článek 4 Úmluvy

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Zavedení povinnosti „due diligence“ na evropské úrovni nadohled?
 • Bezpečnostní situace v Mexiku po nástupu Lópeze Obradora do prezidentského úřadu

4) Česká republika a lidská práva 

 • Návrh na zřízení dětského ombudsmana: Nový úřad, nebo národní lidskoprávní instituce?
 • Právo otce na přítomnost u porodu – pokračování
 • Povinnost poskytnout informaci o členství v KSČ u veřejně činné osoby

  

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech