Bulletin si můžete stáhnout zde.

Aktuální vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme příspěvkem Pavla Doubka o konceptu Human Rights City. Jak lze prosazovat ochranu lidských práv na lokální úrovni? A co je to vlastně lidskoprávní město? Jakým způsobem promítá lidskoprávní pohled do svých politik? A která města v našem okolí se takovým titulem mohou pyšnit?

Martina Prejdová se věnuje Istanbulské úmluvě a vysvětluje, které politické strany a zájmové skupiny jsou k ní kritické, a které její přijetí naopak podporují.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Petra Olivová o dopadení jednoho z nejhledanějších uprchlíků před spravedlností - téměř čtvrtstoletí hledaného podporovatele rwandské genocidy. Tereza Šťastná poté přibližuje výsledky tzv. nezávislého odborného přezkumu Mezinárodního trestního soudu. Pomůže přesnější pojmenování problémů jejich následnému řešení?

Jakub Drahorád z evropské sekce se věnuje Evropskému soudu pro lidská práva, který vydal rozhodnutí o předběžném opatření ve věci mezistátní stížnosti Arménie proti Ázerbájdžánu ohledně bojů o Náhorní Karabach.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Tereza Ciupková zaměřuje na situaci v Sýrii. Téměř deset let od začátku konfliktu uzavřelo Rusko s Tureckem dohodu o klidu zbraní. Konec nebezpečí pro civilní obyvatelstvo je však stále v nedohlednu.

Aneta Frodlová z české sekce představuje zprávu Evropské komise, která poprvé posoudila vládu práva a naplňování demokratických principů v jednotlivých členských státech EU. Jak hodnotila českou justici?

 

Obsah čísla

Téma 

 • Koncept lidskoprávního města: Jak zajistit ochranu a prosazování lidských práv na lokální úrovni?
 • Kontroverzní Istanbulská úmluva: Co na ni říkají politické strany a zájmové skupiny v ČR?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Mezinárodní reziduální mechanismus pro trestní tribunály dopadl po 26 letech vůdčí osobnost rwandské genocidy
 • Dlouho očekávaný Nezávislý odborný přezkum Mezinárodního trestního soudu: Co závěrečná zpráva odhalila?

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Štrasburský soud vyhověl Arménii a vyzval k ukončení vojenských manévrů
 • První zpráva o právním státu v EU: chvála i obavy
 • SDEU: Podmínky maďarské vlády pro zahraniční vysoké školy jsou v rozporu s evropským právem

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Půl roku po uzavření dohody o klidu zbraní v Sýrii OSN stále vyzývá strany konfliktu k ukončení útoků na civilisty
 • Ukončení činnosti Amnesty International India a ohrožení fungování nevládních lidskoprávních organizací

4) Česká republika a lidská práva 

 • Nezávislost a transparentnost justice v ČR
 • Když selže účinné vyšetřování: Ústavní soud k úmrtí pacienta v nemocnici
 • Co přinesla novela trestního zákoníku?

 

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech