Listopadový Bulletin si můžete stáhnout zde

V novém Bulletinu pro Vás máme skutečnou perličku. Předseda Evropského soudu pro lidská práva Robert Spano se v úvodním rozhovoru vyjadřuje k řadě aktuálních otázek: Má Evropská unie přistoupit k Úmluvě? Může Soud čelit odporu členských států? A jak plánuje předseda Spano zefektivnit fungování Soudu tak, aby se rozhodování důležitých případů zkrátilo v řádu let?

Pokračujeme příspěvkem Daniely Petržilkové o zasedání Rady OSN pro lidská práva, které se zaměřilo mimo jiné na situaci v Afghánistánu či na důsledky pokračující války v Jemenu. Kromě toho Rada přijala také rezoluci, ve které poprvé označila právo na zdravé životní prostředí za lidské právo.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Alžběta Dvořáková o tom, že nový žalobce Mezinárodního trestního soudu se rozhodl nevyšetřovat údajné zločiny USA v Afghánistánu.

Martin Míšek z evropské sekce přibližuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Fedotova proti Rusku, které se týká povinnosti poskytnout ochranu svazků osob stejného pohlaví.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva diskutuje Kristýna Zábojníková budoucnost osob zadržovaných ve věznici v Guantánamu. Jaké jsou naděje na zrušení celého zařízení za administrativy prezidenta Bidena?

Daniela Petržilková z české sekce se věnuje rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého byla plošná aplikace vyšších trestních sazeb za nouzového stavu v rozporu s Ústavou.

Obsah čísla

 Téma 

 • Předseda Evropského soudu pro lidská práva Robert Spano: Soud urychlí řízení tím, že se zaměří na případy s vysokým dopadem

 • Prohra západních států v Radě OSN pro lidská práva ohledně války v Jemenu

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Žalobce Mezinárodního trestního soudu se rozhodl nevyšetřovat údajné zločiny USA v Afghánistánu

 • Přípravný senát Mezinárodního trestního soudu autorizoval zahájení vyšetřování situace na Filipínách

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Uznání svazků osob stejného pohlaví: historický okamžik nejen pro ruskou komunitu LGBTQI+?

 • Kočnerovy odposlechy: Neúspěch ve sporu s Europolem u Soudního dvora EU

 • Aktuality evropské sekce: říjen 2021

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Parlamentní volby v Rusku doprovázela cenzura i podvody

 • Věznice v Guantánamu: dojde s novým americkým prezidentem k vyřešení otázky zadržených osob?

 • Manažer „Hotelu Rwanda“: hrdina rwandské genocidy, či terorista?

4) Česká republika a lidská práva 

 • Nejvyšší správní soud se nejprve zastal lidí s protilátkami a pak své stanovisko změnil

 • Zóny bez nároku na doplatek na bydlení porušují princip rovnosti, rozhodl Ústavní soud

 • Nový projekt Ministerstva spravedlnosti: unikátní databáze judikatury v lidskoprávní oblasti

 • Krádeže za nouzového stavu: plošná aplikace vyšších trestních sazeb byla v rozporu s Ústavou

+ Recenze a Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech