Listopadový Bulletin si můžete stáhnout zde.

Na úvod nového Bulletinu přinášíme rozhovor s komisařkou Evropské unie pro rovnost Helenou Dalli. Mezi její hlavní úkoly patří posilování rovnosti v EU, ať už se jedná o rovnost mezi muži a ženami, práva menšin či boj proti rasismu. Jaké má v této oblasti plány a jak hodnotí průběh českého předsednictví?

Marie Gavendová poté přináší souhrn závěrů jednání Rady OSN pro lidská práva. Tento ženevský orgán se zabýval situací na Ukrajině, lidskými právy v Rusku či situací v Afghánistánu po převzetí moci Tálibánem. Zklamáním naopak bylo, že se těsnou většinou rozhodl nezabývat situací Ujgurů v Číně.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Matyáš Dvořák o začátku procesu s Feliciénem Kabugou, který byl dopaden více než čtvrt století po rwandské genocidě. Je považovaný za jednoho z hlavních strůjců a podporovatelů tehdejších zločinů.

Eliška Andrš z evropské sekce se věnuje rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který shledal odsouzení a udělení pokuty polské zpěvačce za pejorativní vyjádření o Bibli v rozporu se svobodou projevu.

Při příležitosti Světového dne proti trestu smrti pojednává Arame Diopová ze sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva o vývoji, který se týká absolutního trestu. Ukládá se pouze za ty nejzávažnější trestné činy? A je jeho využívání spíše na ústupu?

Marie Gavendová z české sekce se zaměřuje na to, jak si Česká republika vede v rámci předsednictví Rady EU. Ke kterým významným rozhodnutím jsme přispěli?

Obsah čísla

Téma

 • Rozhovor s Helenou Dalli, komisařkou EU pro rovnost
 • Rada OSN pro lidská práva: válečná Ukrajina a Tálibán v Afghánistánu

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Údajný sponzor rwandské genocidy se začal zpovídat ze zločinů spáchaných před téměř 30 lety
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • ESLP: Polsko porušilo právo na svobodu projevu potrestáním zpěvačky za komentář o Bibli
 • ESLP: Právo vrátit se domů má své limity
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Třetina zemí na světě stále umožňuje trest smrti

4) Česká republika a lidská práva 

 • Monitorování práv lidí s postižením: rok od ratifikace opčního protokolu
 • První zpráva výboru OSN pro ČR o naplňování Úmluvy před nuceným zmizením
 • Jak si Česká republika vede v předsednictví Rady EU?
 • Aktuality české sekce

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech