Říjnový Bulletin si můžete stáhnout zde.

Nový Bulletin začínáme rozhovorem s Pavlem Zemanem, který se za Českou republiku uchází o pozici soudce Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Proč se tak rozhodl? V čem považuje působení soudu za úspěšné a v čem naopak nikoliv? Jak by k jeho fungování chtěl přispět? A jak se dívá na potřebu vyšetřování zločinů, ke kterým dochází na Ukrajině?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost zůstane Dagmar Matúšů u tématu ruské agrese vůči Ukrajině a na jejím území páchaným zločinům. Zaměřuje se nejen na to, jak ukrajinské orgány zločiny vyšetřují, ale také na postup Mezinárodního trestního soudu a vnitrostátní vyšetřování v jednotlivých státech. 

Jana Vidláková z evropské sekce se věnuje stanovisku generální advokátky Soudního dvora EU, podle které sexuální orientace nesmí být důvodem pro neuzavření smlouvy s osobou samostatně výdělečně činnou.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Ondřej Kaška zaměřuje na mistrovství světa ve fotbale, které na konci tohoto roku proběhne v Kataru. Příspěvek upozorňuje na dlouholeté porušování práv pracovníků podílejících se na výstavbě sportovišť.

Dominika Šudová z české sekce pojednává o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva proti České republice, v rámci kterého shledal porušení a vyjádřil se k pravidlům obsazování senátů v rámci kárného řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů, které probíhá před Nejvyšším správním soudem.

Obsah čísla

Téma

 • Rozhovor s Pavlem Zemanem: V Haagu bych chtěl přispět ke kvalitnímu začátku trestních řízení

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Volání po odpovědnosti: Jak pokračuje vyšetřování zločinů na Ukrajině?
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Generální advokátka SDEU: Sexuální orientace nesmí být důvodem pro neuzavření smlouvy s OSVČ
 • ESLP: Stát nemůže neomezeně sbírat údaje o domnělé sexuální orientaci dárců krve
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Svět bude sledovat fotbalisty na stadionech, které postavili vykořisťovaní lidé ze třetích zemí
 • Unášení nevěst v Kyrgyzstánu: nucené sňatky opředené zvyklostmi?
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva 

 • Zasedání Výboru proti mučení: změny v koncepci ochranného léčení
 • Grosam proti České republice: koncepce kárného řízení
 • Aktuality české sekce

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech