Bulletin si můžete stáhnout zde.

Aktuální vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme příspěvkem Pavla Doubka o jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě v druhé polovině roku 2020. Jaké důležité závěry přinesly Výbor pro lidská práva, Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, Výbor pro odstranění diskriminace žen nebo Výbor pro práva dítěte? A jak jejich zasedání ovlivnila probíhající pandemie?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost diskutuje Tereza Šťastná protidrogovou válku prezidenta Duterteho na Filipínách a možnosti Mezinárodního trestního soudu vládní aktivity vyšetřovat. Jana Šikorská se poté zamýšlí nad možnými souvislostmi mezi pandemií a pácháním zločinů podle mezinárodního práva.

Zuzana Andreska z evropské sekce informuje o rozhodnutí Soudního dvora EU, který upřesnil pravidla směrnice o volném pobytu. Za jakých podmínek lze létat po Evropě bez evropského občanství?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Tereza Ciupková věnuje prezidentským volbám v Bělorusku. Jakou pozici bude mít Alexandr Lukašenko, který se oficiálním vítězem stal již pošesté v řadě?

Pavel Doubek z české sekce se zaměřuje na COVID-19 v českých věznicích. Výbor proti mučení Rady vlády ČR na svém zasedání diskutoval opatření zavedená v těchto zařízeních a přijal tři konkrétní doporučení.

 

Obsah čísla

Téma 

 • Závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za leden–červenec 2020

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Bude Mezinárodní trestní soud vyšetřovat protidrogovou válku na Filipínách po jejich odstoupení od Římského statutu?
 • COVID-19 a mezinárodní trestní spravedlnost: vymyšlený problém?

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Za jakých podmínek lze létat po Evropě bez evropského občanství?
 • Politici, kterým jde o mandát, nikdy nejsou nestranní, říká ESLP

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Volby v Bělorusku jako vizitka trvajícího autoritářského režimu
 • Nový vývoj v Mali: Odstoupení prezidenta Keïty jako důsledek protestů
 • Více než sto mrtvých horníků: vláda v Myanmaru stále nemá kontrolu nad bezpečností těžebního průmyslu

4) Česká republika a lidská práva 

 • COVID-19 ve věznicích: Zasedání Výboru proti mučení Rady vlády ČR pro lidská práva
 • Soudcovská etika ve světle případu soudce Alexandra Sotoláře
 • Policie zahájila vyšetřování kauzy nucené účasti ve filmech pro dospělé

  

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech