Zářijový Bulletin si můžete stáhnout zde

V novém Bulletinu Vám přinášíme rozhovor o tom, jak probíhá dohled nad vnitrostátní implementací rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Vyzpovídali jsme Clare Ovey, vedoucí Oddělení výkonu rozsudků Rady Evropy, a Szymona Janczareka, právníka, který se zabývá českými případy.

Pokračujeme příspěvkem Daniely Petržilkové, která shrnuje závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za první polovinu roku. Kromě práv homosexuálů v Keni a diskriminace žen v Libyi řešily například také policejní násilí v Belgii.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Jakub Hedl o případu pachatelů zločinů v Sýrii, který probíhá v Německu na základě tzv. univerzální jurisdikce. Tomáš Münzberger se poté věnuje zločinu, který je označován jako ekocida.

Eliška Hůlová z evropské sekce se zaměřuje na přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého je zavedení tříleté čekací doby pro žádost o sloučení rodiny neslučitelné s právem na rodinný život.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva diskutuje Aneta Navrátilová, jak vlády několika států zneužívaly izraelský špionážní systém Pegasus za účelem sledování novinářů a lidskoprávních aktivistů.

Tereza Kuklová z české sekce přibližuje obsah výroční zprávy veřejného ochránce práv za rok 2020. Jaké legislativní změny navrhoval a které nejdůležitější stížnosti během „pandemického” roku řešil?

Obsah čísla

 Téma 

 • Jak probíhá implementace rozsudků štrasburského soudu?

  Rozhovor o činnosti Oddělení výkonu rozsudků Rady Evropy

 • Závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za leden–červenec 2021

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Bývalí členové syrské rozvědky souzeni v Německu za zločiny proti lidskosti

 • Záměr zahrnout ekocidu do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu - může se setkat s úspěchem?

 • Německo uznalo genocidu v Namibii z počátku 20. století a přislíbilo rozvojovou pomoc

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Aktuality evropské sekce: srpen 2021

 • ESLP: Dánská politika slučování rodin cizinců je v rozporu s Úmluvou

 • Náboženské symboly: SDEU povoluje podnikatelům zakázat muslimské šátky

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Vlády několika států zneužívaly izraelský špionážní systém Pegasus
 • Haiti: krize ústavnosti

4) Česká republika a lidská práva 

 • Mimořádný rok 2020 z pohledu výroční zprávy veřejného ochránce práv

 • Nejvyšší správní soud už potřetí zrušil mimořádné opatření týkající se respirátorů

 • Tempel proti České republice – doživotně odsouzený muž uspěl u ESLP

 • Průlomový nález k přezkumu rozhodnutí o uložení kázeňského trestu pokuty ve výkonu trestu odnětí svobody  

+ Recenze a Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech