Bulletin si můžete stáhnout zde.

V úvodní části zimního vydání Bulletinu lidských práv začínáme rozhovorem s americkou právničkou Kimberley Motley, která zastupuje cizince obžalované v Afghánistánu. Jak zde vypadá trestní řízení?

České zástupkyně v Benátské komisi Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková přináší zprávu z prosincového zasedání, které se zaměřilo především na jazykový zákon na Ukrajině, trestní odpovědnost ústavních soudců a návrat Ruska do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Pavel Doubek poté přibližuje závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů působících v Ženevě za druhou polovinu minulého roku.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Jana Šikorská o plánovaném vyšetřování zločinů v Palestině. Žalobkyně Mezinárodního trestního soudu požádala soudce o rozhodnutí ve věci rozsahu územní jurisdikce soudu.

Jakub Drahorád z evropské sekce se věnuje dvěma případům u Evropského soudu pro lidská práva, které se týkají omezení svobody, z nichž každý dopadl jinak. Jaký byl mezi nimi rozdíl?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva vysvětluje Tereza Ciupková případ Gambie v. Myanmar před Mezinárodním soudním dvorem OSN, který se týká možné genocidy Rohingů. V lednu soud Myanmaru nařídil předběžná opatření za účelem ochrany této menšiny.

Pavel Doubek z české sekce se zaměřuje na spor kardinála Dominika Duky s Divadlem Husa na provázku, ve kterém se odehrál střet mezi svobodou náboženského vyznání a svobodou umělecké tvorby.

 

Obsah čísla

 Téma 

 • Americká advokátka Kimberley Motley: Systém zastupování cizinců
  v Afghánistánu neexistoval, tak jsem jej vytvořila
 • Jazyky, trestní odpovědnost ústavních soudců a návrat Ruska do Parlamentního
  shromáždění – prosincové zasedání Benátské komise
 • Závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za srpen–prosinec 2019

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Mezinárodní trestní soud a Palestina: žalobkyně požádala soudce o vyjasnění
  otázky územní jurisdikce
 • Bývalý prezident Súdánu al-Bašír stíhaný Mezinárodním trestním soudem
  byl vnitrostátně odsouzen za korupci
 • Žalobkyně Mezinárodního trestního soudu vydala zprávu o předběžných
  šetřeních za rok 2019

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Nemožnost návratu není znakem vězení, zpoplatnění cesty ven však ano, říká
  Evropský soud pro lidská práva
 • Turecko neopodstatněnou vazbou aktivisty porušilo Evropskou úmluvu
  o lidských právech
 • Další kapitola příběhu ochrany osobních údajů v Evropské unii

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Gambie proti Myanmaru: Řízení o použití Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia
 • Občanská válka v Libyi a nehumánní podmínky v detenčních centrech
 • Africký soud pro lidská práva: jednotlivci a neziskové organizace již nemohou
  podávat žaloby proti Tanzanii

4) Česká republika a lidská práva 

 • Spor Dominika Duky a divadla Husa na provázku: Rouhání, nebo svoboda projevu?
 • Porušení práva na účinné vyšetřování při vznesení tzv. hajitelných tvrzení
 • ,,Šátková kauza”: Tolerance jako občanská ctnost

  

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech