Zimní Bulletin si můžete stáhnout zde.

V novém Bulletinu začínáme obsahem klimatické konference COP26 v Glasgow. Jednalo se o převratnou událost, nebo spíše o přehlídku špičkových politiků? Tomáš Münzberger nám přiblíží obsah dílčích dohod a nastíní kroky do budoucna.

Navazujeme zprávou z Benátské komise, která se věnuje mimo jiné obsahu dvou podzimních jednání. Na těch se projednávalo například slovenské stanovisko týkající se zásad právního státu, ale také maďarské stanovisko hodnotící zákaz diskuzí o genderové identitě a sexuální orientaci ve veřejném prostoru.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Matyáš Dvořák o nejnovějších případech řešených v Evropě na základě univerzální jurisdikce. Francouzský případ se týkal genocidy ve Rwandě, v Německu řešený novější případ pak genocidy jezídů.

Eliška Andrš z evropské sekce přibližuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého Dánsko vyhoštěním osoby se schizofrenií neporušilo zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení. 

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Michaela Kučerová zaměřuje na Honduras, do jehož čela byla zvolena Xiomara Castro. Kdo je první honduraská prezidentka a jaké směřování země prosazuje?

Kateřina Ochodková z české sekce se zaměřuje na to, jak se projevil nový volební systém, kterým jsme v říjnu volili do Poslanecké sněmovny. Marie Gavendová poté představuje výroční zprávu BIS diskutující aktuální hrozby pro Českou republiku.

Obsah čísla

 Téma

 • Klimatická konference v Glasgow: Na zásadní změnu stále čekáme 3
 • Čas změn a loučení – závěr roku 2021 v Benátské komisi

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Univerzální jurisdikce v akci: Francie soudí genocidu ve Rwandě, Německo genocidu jezídů
 • Mezinárodní trestní soud a zásada zákonnosti: Lze vyšetřovat zločiny v súdánském Dárfúru?
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost: leden-únor

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • ESLP: Dánsko vyhoštěním osobyse schizofrenií neporušilo zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení
 • SDEU: Zločince není možné předat do jiného členského státu bez vyslechnutí
 • Aktuality evropské sekce: listopad

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Prezidentské volby v Hondurasu: Jak si povede první žena v čele státu?
 • Aktuality mezinárodní sekce: leden-únor

4) Česká republika a lidská práva 

 • Volby 2021: první test nového modelu
 • Výroční zpráva BIS: Co dělají teroristé během lockdownu?
 • Zákrok, který jim změnil život: Ženy mohou nově žádat stát o odškodné za protiprávní sterilizace
 • Aktuality české sekce: leden-únor

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech