Nové číslo Bulletinu naleznete zde.

Na úvod Vám přinášíme souhrn jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě, který připravila Kamila Pelíšková. Výbory, které monitorují dodržování předních lidskoprávních úmluv na celosvětové úrovni, se nezabývaly pouze Ruskou federací, ale také relevantním vývojem v USA, Dánsku i České republice.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Burdová zaměřuje na vyšetřování sestřelení letu MH17 nad východní Ukrajinou v roce 2014. Nový rozsudek nizozemského soudu se věnuje povaze tehdejšího ozbrojeného konfliktu i postavení separatistů.

Filip Lamparter z evropské sekce informuje o rozsudku Soudního dvora EU, který rozhodl o zneplatnění části směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Z jakého důvodu tak soud učinil?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Le Minh Tam věnuje stále aktuálnějšímu tématu klimatické spravedlnosti. Zaměřuje se především na otázku, jaké skupiny obyvatel ponesou největší břímě dopadů klimatických změn.

Matěj Kračmer z české sekce diskutuje problematiku domácího a sexualizovaného násilí na ženách a dětech v České republice. Jak jsou v dané oblasti činné nevládní organizace a jaké legislativní změny by mohly pomoci situaci řešit?

Poslední článek v každé sekci přináší vždy několik krátkých aktualit a v závěru Bulletinu najdete i monitoring aktuálních lidskoprávních publikací.

Obsah čísla

Téma

 • Závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za srpen až prosinec roku 2022

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Sestřelení letu MH17: Nový rozsudek analyzuje válku na východní Ukrajině i postavení separatistů
 • Salih Mustafa: Kosovské zvláštní senáty vydaly svůj první meritorní rozsudek
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • SDEU rozhodl o zneplatnění části směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
 • ESLP: Zájem dítěte v případě surogátního mateřství opět zvítězil
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Kdo nese břímě dopadů klimatických změn?
 • K jakým pokrokům došlo v minulém roce v oblasti ochrany práv nezletilých?
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva

 • Domácí a sexualizované násilí na ženách a dětech v České republice
 • Aktuality české sekce

Fotografie

Palác národů v Ženevě, ve kterém sídlí Rada OSN pro lidská práva, autor: Jan Lhotský