Žalobce Mezinárodního trestního soudu v září tohoto roku oznámil, že v dalším vyšetřování údajných zločinů spáchaných v Afghánistánu od roku 2003 dojde ke změnám. Úřad žalobce bude vyšetřovat pouze zločiny spáchané Tálibánem a tzv. Islámským státem, a z vyšetřování vynechá možné zločiny ze strany členů amerických ozbrojených složek, CIA a afghánských ozbrojených složek.

Karim Khan, nový žalobce Mezinárodního trestního soudu (dále MTS), vydal v září tohoto roku kontroverzní prohlášení o afghánském případu. Khan v něm oznamuje skutečnost, že má Úřad žalobce MTS (Office of the Prosecutor, dále OTP) omezené zdroje k vyšetřování případů, které souvisejí se situací v Afghánistánu, a to především v relaci na rozsáhlou míru a povahou spáchaných zločinů.

Z tohoto důvodu se OTP zaměří v dalším vyšetřování na údajné zločiny spáchané Tálibánem a tzv. Islámským státem (dále IS), a ostatní aspekty vyšetřování takzvaně deprioritizuje. V rámci dalšího vyšetřování se tedy nebude OTP již nadále zaměřovat na zločiny údajně spáchané na území Afghánistánu členy amerických ozbrojených složek, Ústřední zpravodajské služby (dále CIA) a afghánských ozbrojených složek.

Podle materiálů MTS měly americké ozbrojené složky a CIA spáchat zločiny mířené na vězně, jako mučení, kruté zacházení, znásilnění a sexuální násilí, a to především mezi lety 2003 a 2004. Členové afghánských ozbrojených složek i dalších afghánských bezpečnostních složek se podle MTS také měli účastnit mučení, sexuálního násilí a krutého zacházení s vězni.

Podle USA, které nejsou smluvní stranou Římského statutu, chybí MTS jurisdikce nad zločiny, které měly být spáchány americkými občany v Afghánistánu. USA tedy ke spolupráci na vyšetřování nikdy nepřistoupily. MTS přesto do září tohoto roku zahrnoval do vyšetřování USA na základě územní jurisdikce, protože zločiny měly být spáchány na v Afghánistánu, který je smluvní stranou Římského statutu od roku 2003.

Nový žalobce pod drobnohledem

Rozhodnutí žalobce MTS bylo odborníky a lidskoprávními organizacemi přijato s kritikou a obavami. Organizace Amnesty International (dále Amnesty) vydala prohlášení, ve kterém rozhodnutí kritizuje a žádá o jeho opětovné zvážení. Přitom poukazuje na diskriminační jednání vůči obětem, které byly poškozeny stranami, jež nebudou vyšetřovány. Podle Amnesty jde také o omezování nezávislosti pro politické účely a o ukázku dvojího standardu. Dle názoru Amnesty měl Khan namísto legitimizace odstoupení od původní šíře vyšetřování na případu Afghánistánu zdůraznit potřebnost dostatečných finančních zdrojů MTS.

Katherine Gallagher, která u MTS zastupuje oběti mučení ze strany USA, byla podle svých slov po přečtení prohlášení rozhodnutím žalobce šokovaná. Podle Gallagher nejsou USA schopny samy řádně vyšetřit případy mučení svými občany a tímto rozhodnutím selhává i MTS. Dále dodala: „Pokud žalobce odmítne rozměr zločinů způsobených Američany, rozhodnutí vyšle signál, že taktika průtahů a šikanování MTS přináší výsledky. Bývalí američtí představitelé budou bez trestu a poselství bude dalšími válečnými zločinci pochopeno tak, že americký postup funguje.“

Budoucí krize důvěry vůči MTS?

Situaci v Afghánskému MTS sleduje od května 2003, kdy se Afghánistán stal smluvní stranou Římského statutu. Mezi lety 2006 a 2017 pak probíhalo předběžné šetření. V roce 2017 bývalá žalobkyně MTS Fatou Bensouda předala přípravnému senátu návrh na zahájení vyšetření, ve kterém jmenovala jako možné původce zločinů i americké občany a afghánské ozbrojené složky. Návrh byl zamítnut, žalobkyně Bensouda se proto odvolala k odvolacímu senátu, který v roce 2020 povolil zahájit vyšetřování.

V reakci na jednání Bensoudy USA v roce 2019 uvalily sankce na žalobkyni a vedoucího odboru jurisdikce, komplementarity a spolupráce úřadu prokurátora Phakisa Mochochoku v podobě zamítnuté možnosti přístupu k americkému vízu (viz Bulletin květen 2021, s. 9). Po schválení zahájit vyšetřování v roce 2020 poukázal tehdejší ministr zahraničí USA Mike Pompeo na zaměstnance MTS se slovy, že ohrožují americké občany. Dále se nechal slyšet, že proti těmto zaměstnancům i jejich rodinám může USA podniknout kroky.

Před volbou nového žalobce MTS se odborná komunita shodovala na tom, že je správný výběr dalšího žalobce stěžejní pro budoucí úspěch a legitimitu soudu. Ten byl v minulosti mnohokrát kritizován za přílišnou orientaci na africký kontinent a neschopnost odsoudit zločince, jež jsou občany zemí, které jsou považovány za velké hráče mezinárodního prostředí.

Krok, ke kterému v září tohoto roku přistoupil Karim Khan, je možné považovat minimálně za nešťastný. MTS tímto způsobem ztrácí další část své důvěryhodnosti a ukazuje, že není zcela apolitický a nezávislý. Pokud bude další rozhodování OTP mířit podobným směrem, pravděpodobně můžeme čekat oprávněnou nedůvěru vůči fungování takto nakloněného soudu.  

 

Zdroje

Amnesty International. 2021. Afghanistan: ICC prosecutor’s statement on Afghanistan jeopardises his Office’s legitimacy and future: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/10/IOR5348422021ENGLISH.pdf.

Anderson, Janet. Afghanistan: a war of positions at the ICC. Justice Info. 2021: https://www.justiceinfo.net/en/83498-afghanistan-war-of-position-icc.html.

Berg, Stephanie van den; Deutsch, Anthony. War crimes prosecutor would not focus on U.S. forces in new Afghanistan probe. Reuters. 2021: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/icc-prosecutor-seeks-authorisation-resume-afghanistan-war-crimes-investigation-2021-09-27/.

DW News. 2021. ICC under fire for seeking Afghanistan probe without US focus: https://www.dw.com/en/icc-under-fire-for-seeking-afghanistan-probe-without-us-focus/a-59325722.

Evenson, Elizabeth. US Again Threatens International Criminal Court. Human Rights Watch. 2020: https://www.hrw.org/news/2020/03/19/us-again-threatens-international-cr….

Mezinárodní trestní soud. 2021. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, following the application for an expedited order under article 18(2) seeking authorisation to resume investigations in the Situation in Afghanistan. Haag: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2021-09-27-otp-statement-afghanistan.

Trahan, Jennifer. Prosecutor De-Prioritizes ICC Investigation of US Torture Program. Opinio Juris. 2021: http://opiniojuris.org/2021/10/01/prosecutor-de-prioritizes-icc-investigation-of-us-torture-program/.

Úřad žalobce MTS. 2017. Situation in The Islamic Republic of Afghanistan: Public redacted version of “Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15”. Haag: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF.

Úřad žalobce MTS. 2019. Situation in The Islamic Republic of Afghanistan: Prosecution Appeal Brief. Haag: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_05822.PDF#page=56.

Fotografie

[1] Vztahy USA vůči MTS jsou dlouhodobě chladné. Mike Pompeo, autor: Gage Skidmore, 19. července 2021, zdroj: Flickr, CC BY-SA 2.0, editace: ořez.