Konflikt na východě Ukrajiny se neustále vyostřuje. Ruská vojenská přítomnost na ukrajinsko-ruské hranici je nyní nejrozsáhlejší od počátku konfliktu. Podle zprávy mezinárodní nevládní organizace Human Rights Watch se navíc ozbrojené skupiny i samotní vládní aktéři dopouští mučení a špatného zacházení s lidmi, které drží. Alarmující je především zacházení se zajatými ženami.

Na základě Ženevských úmluv mají zadržované osoby právo na lidské a důstojné zacházení, které zahrnuje také přístup k odpovídající a okamžité lékařské péči. Té se však civilistům zadrženým v rámci konfliktu na východní Ukrajině nedostává. Především zadržované ženy, které čelí zjevně smyšleným obviněním ze špionáže a zrady, se potýkají se závažnými zdravotními problémy.

Na skutečnost upozornil také Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Ten ve své zprávě uvedl, že v rámcio zbrojeného konflikt na Ukrajině nadále dochází ke svévolnému zadržování, mučení a špatnému, až nelidskému zacházení se zadrženými osobami, a to dokonce na obou stranách linie. Zpráva OHCHR poukazuje na skutečnost, že se drastické metody na obou stranách od roku 2016 zmírnily a že se snížil i jejich rozsah. I přesto je podle OHCHR nyní potřeba, aby neprodleně došlo k přijetí takových opatření, která by zcela zamezila využívání drastických praktik, jímž již po dobu sedmi let, kdy ukrajinský konflikt probíhá, čelí zadržené osoby. Pachatelé musí být následně postaveni před soud a obětem musí být poskytnuta adekvátní náhrada či odškodnění.

Vedoucí monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině Matilda Bogner považuje tajné zadržování, zadržování v izolaci a mučení na východní Ukrajině za neospraveditelné. Takto rozsáhlé porušování základních lidských práv musí být co nejdříve řešeno. O to víc, pokud je pácháno na ženách. Ty totiž velice často čelí sexuálnímu násilí, které může v některých případech ohrozit jejich reprodukční zdraví, zjistila zpráva monitorovací mise založená na analýze 1 300 individuálních případů.

Situace zadržených žen

Drastické metody zahrnující mučení a sexuální násilí byly a stále jsou na obou stranách konfliktu využívány zejména k vynucení doznání ze strany zadržených osob, k získávání informací, ale také k ponižování a zastrašování.

Příběhy jednotlivých zadržených žen vyvolávají závažné obavy mezinárodního společenství o bezpečnost a zdravotní stav všech zadržených na východní Ukrajině. Alarmující je především nedostatek odpovídající lékařské péče o zadržované ženy, které mimo jiné potřebují speciální péči související s jejich sexuálním a reprodukčním zdravím. Individuální příběhy žen totiž zahrnují mimo jiné také mučení v průběhu těhotenství, vážné zdravotní a především neléčené stavy.

Ženy, které jsou ohroženy na zdraví, by měly být tamějšími úřady okamžitě propuštěny a mají právo na spravedlivý proces. Toto právo ale aktuálně není naplňováno. Zadržené ženy tak pouze doufají v propuštění nebo výměnu. Několik takových výměn již podle dostupných informací proběhlo, poslední v dubnu 2020. OSN také upozorňuje na skutečnost, že by pro zadržené ženy měly platit charakteristické podmínky, které jsou pro jejich zdraví specifické a potřebné. Jedná se především o konkrétní potřeby spojené s těhotenstvím, kojením či intimním zdravím.

Aktuální počet zadržených

Odhady počtu aktuálně zadržených osob se liší. Zatímco ukrajinská skupina monitorující nezákonné zadržování odhaduje počet osob zadržených z politických důvodů na 170, ukrajinské státní bezpečnostní služby kalkulují s číslem 270. Poslední červencová zpráva OSN uvádí 300 až 400 zadržených v souvislosti s ukrajinským konfliktem. 

K nezákonnému zadržování, sexuálnímu násilí a neposkytování adekvátní lékařské péče tedy na východní Ukrajině stále dochází, ačkoliv v menší míře, než tomu bylo na počátku konfliktu. I přesto je stav zadržovaných, především žen, znepokojivý a alarmující. 

Z reportu monitorovací mise OSN tak vyplývá, že nedostatečně účinné vyšetřování současné situace stav zadržovaných žen pouze zhoršuje. Právo obětí na nápravu proto zůstává i nadále v rámci ukrajinského konfliktu z velké části nenaplněno. Jedním z důvodů je mimo jiné nedostatek politické vůle a motivace k vyřešení daných případů. Monitorovací mise proto vyzvala ukrajinskou vládu, vlády samozvaných republik i mezinárodní společenství k nápravě celé situace a přijetí relevantních opatření i politické odpovědnosti.

Zdroje

Arbitrary detention, torture and ill-treatment in the context of armed conflict in eastern Ukraine, 2014-2021 [EN/RU/UK]. Relief Web. 2. července 2021 (https://reliefweb.int/report/ukraine/arbitrary-detention-torture-and-ill-treatment-context-armed-conflict-eastern-ukraine).

Conflict-related arbitrary detention, torture and ill-treatment in Ukraine must stop, says the new UN Human Rights Report. United Nations Ukraine. 2. července 2021 (https://ukraine.un.org/en/134308-conflict-related-arbitrary-detention-torture-and-ill-treatment-ukraine-must-stop-says-new-un).

Human Rights Council Holds Separate Interactive Dialogues on the Situation of Human Rights in Ukraine and in the Central African Republic. United Nations Human Rights Council. 9. července 2021 (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27294&LangID=E).

Ukraine: Torture, Ill-Treatment by Armed Groups in East, Grave Medical Concerns for Detained Women. Human Rights Watch. 5. července 2021 (https://www.hrw.org/news/2021/07/05/ukraine-torture-ill-treatment-armed-groups-east).

Fotografie

[1] Mapa rusko-ukrajinského konfliktu. 2014 Russo-ukrainian-conflict map, autor: Niele, 11. září 2014, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.