Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.

Právnická fakulta UK, Praha

Prague Summer School on Immigration and Asylum Law organized within the initiative 4EU++

2. - 6. září 2019

 • The Prague Summer School on Immigration and Asylum Law which is organized within the 4EU++ Strategic Alliance

 • The summer school is aimed for Ph.D. students, young researchers and senior Master students from participating universities which are Charles University, University of Copenhagen and University of Warsaw

 • Main topic of this pilot project is the issue of Migration and related topics of Asylum Law.

 • Více informací zde

Přednáška: Vývoj insolvenčního práva v EU

 9. září 2019 v 17:30 

 • Přednášet bude prof. Dr. Moritz Brinkmann (Univerzita Bonn)

 • analýza dosavadní úpravy v nařízení 1346/2000 o úpadkovém řízení 

 • představení návrhu směrnice o „preventivním restrukturalizačním opatření“ jako opatření ke zvýšení efektivity restrukturalizačního, insolvenčního a oddlužovacího řízení.

 • (v němčině se simultánním překladem)

 • Více informací zde

Výjezdní seminář – „Nad novelami zákoníku práce“

 13. – 15. září 2019

 • Určeno pro studenty 2. – 5. ročníku PF UK

 • Více informací zde

International Conference: Public Interest in Law

 17. - 18. října 2019 

 • Témata: Foundations, EU-Law, Private Law, Selected Areas of Law

 • Více informací zde
   

Právnická fakulta MU, Brno

Konference – Církev a stát 2019

5. září 2019

 • Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství.

 • Více informací zde

Letní škola práva životního prostředí 2019

16. - 19. září 2019

 • Řešení aktuálních kauz a přednášky odborníků z praxe (soudců, advokátů, inspektorů, aktivistů ad.)

 • Způsob zapojení doktorandů v prostředí neformální výuky

 • Více informací a přihlašování zde

Letní škola katedry dějin: Válka a mír v proměnách věků

24. - 26. září 2019

 • Nosným tématem jsou právní otázky související s vedením války, ale i s řešením problémů, které nastanou v době po skončení bojů

 • Předběžně plánované příspěvky: vojenská závěť v evropských právních řádech, vojenské trestní právo, vojenská přísaha a její význam, “Benešovy” dekrety ad.

 • Více informací zde

13. Ročník mezinárodní konference DNY PRÁVA 2019

21.-22. listopadu 2019

 • Přihlášky do 31.října 2019
 • Více informací zde

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

 Mezinárodní letní škola právní ochrany uprchlíků

19. - 28. Srpna

 • Letní škola se věnuje teoretickým i praktickým aspektům právní ochrany uprchlíků
 • Cílem letní školy je se podílet na rozvoji ochrany uprchlíků, a to zejména skrze vzdělávání účastníků - budoucích členů akademické obce, organizace Spojených národů, vládních i nevládních organizací, médií a dalších sektorů, které jsou spjaty s humanitární pomocí

 • Více informací zde

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Prague EU Law Days 2019

19. - 20. září 2019

 • Prakticky zaměřená konference pro profesionály pracující s právem EU

 • Prezentace aktuálního vývoje v pěti vybraných oblastech evropského práva z úst špičkových profesorů a odborníků z praxe.

 • Hlavním řečníkem je Maciej Szpunar

 • Více informací a přihlašování zde

Amnesty International

Prague Pride s Amnesty

10. srpna 2019 od 11:00

 • Letošním tématem je svatba! 

 • Snaha upozornit na to, že gay a lesbické páry v Česku nemají stejné postavení jako páry heterosexuální.

 • Více informací zde

International Organization for Migration

IOM Summer School on Migration Studies 2019

26. - 31. srpna 2019

 • Six days of lectures, workshops and discussions with experts will be unique opportunity to get familiar with different migration topics:

 • migration and development, integration of migrants, trafficking in human beings, environmental migration, migration and gender and others. 

 • Více informací zde

 

Český červený kříž a Národní institut dalšího vzdělávání

Nový kurz humanitárního práva pro pedagogy

Praha: 30. září 2019 Olomouc: 25. listopadu 2019

 • Český červený kříž, jako instituce pověřená zákonem k šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva, se snaží vycházet vstříc i pedagogům. 

 • Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s ČČK otevírá zcela nový kurz Úvod do mezinárodního humanitárního práva o rozsahu 8 hodin určený právě pedagogům v rámci DVPP.

 • Více informací zde

 

Česká společnost pro mezinárodní právo

12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium – „Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu“

4. - 6. října 2019

 • V prostorách Justiční akademie v Kroměříži se uskuteční 12. mezinárodně-právní sympozium

 • Zvolené téma navazuje na výročí haagské konference 1899 a pařížské konference 1919

 • Více informací a přihlašování zde
   

Multikulturní centrum Praha

Výstava fotografií íránského fotografa Hasana Sarbakhshiana “Židé v Íránu” 

do 15. září 2019

 • Hasan Sarbakhshian (*1968) je významný fotograf, dokumentarista, producent a editor. Narodil se a vyrůstal v Íránu a v současnosti žije v Praze. Jeho dílo pokrývá různorodá témata a objevuje se v mnoha významných médiích, jako jsou The New York Times, The Washington Post, Newsweek, Time a The Economist.

 • Ostrá rétorika mezi Izraelem a Teheránem maskuje fakt, že největší židovská komunita na Blízkém východě se nachází právě v Íránu. Židé tu žili od dob babylónského zajetí, tedy asi 2700 let. A před rokem 1979 se jich zde nacházelo okolo jednoho sta tisíc.

 • Více informací zde
   

Ústav mezinárodních vztahů Praha

11th International Symposium "Czech Foreign Policy": Fostering Multilateralism

23. - 24. září 2019

 • Více informací zde

Veřejný ochránce práv, Brno

Vědecký seminář – Aktuální otázky uprchlického a cizineckého práva

19. – 20. září 2019

 • Program bude uveřejněn na webu Veřejného ochránce práv: www.ochrance.cz

 

Forum 2000: Recovering the Promise of 1989

13. - 15. října 2019

 • Před třiceti lety byl svět plný naděje, že konečně převládne demokracie, svoboda a globální řád založený na míru a odpovědnosti. 

 • Od té doby se duch svobody a občanské odpovědnosti potýká s mnoha obtížnými testy jak v nových, tak i etablovaných demokraciích, a dnes se zřejmě nacházíme v jednom z nejnáročnějších okamžiků pro liberální demokracii.

 • Cílem říjnového setkání je analyzovat výzvy a hledat způsoby, jak obnovit ducha odpovědnosti a posílit demokracii. Rovněž se zaměří na způsoby, jimiž tyto vnitřní nejistoty demokratického „Západu“ a současný vzestup Číny, Indie a dalších aktérů přetváří svět a jak tyto trendy ovlivní naši společnou globální budoucnost v příštích 30 letech.

 • Více informací zde