Chystá se

 

Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.


Právnická fakulta UK, Praha

Prague Summer School on Immigration and Asylum Law organized within the initiative 4EU++

2. - 6. září 2019

 • The Prague Summer School on Immigration and Asylum Law which is organized within the 4EU++ Strategic Alliance

 • The summer school is aimed for Ph.D. students, young researchers and senior Master students from participating universities which are Charles University, University of Copenhagen and University of Warsaw

 • Main topic of this pilot project is the issue of Migration and related topics of Asylum Law.

 • Více informací zde

Výjezdní seminář – „Nad novelami zákoníku práce“

13. – 15. září 2019

 • Určeno pro studenty 2. – 5. ročníku PF UK

 • Více informací zde

International Conference: Public Interest in Law

17. - 18. října 2019 

 • Témata: Foundations, EU-Law, Private Law, Selected Areas of Law

 • Více informací zde

Právnická fakulta MU, Brno

 Konference – Církev a stát 2019

5. září 2019

 • Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství.

 • Více informací zde

Letní škola práva životního prostředí 2019

16. - 19. září 2019

 • Řešení aktuálních kauz a přednášky odborníků z praxe (soudců, advokátů, inspektorů, aktivistů ad.)

 • Způsob zapojení doktorandů v prostředí neformální výuky

 • Více informací a přihlašování zde

Letní škola katedry dějin: Válka a mír v proměnách věků

24. - 26. září 2019

 • Nosným tématem jsou právní otázky související s vedením války, ale i s řešením problémů, které nastanou v době po skončení bojů

 • Předběžně plánované příspěvky: vojenská závěť v evropských právních řádech, vojenské trestní právo, vojenská přísaha a její význam, “Benešovy” dekrety ad.

 • Více informací zde

Právnická fakulta UPOL, Olomouc

Summer Law School Olomouc on Medical Law

7. - 21. července 2019

 • Alternative Dispute Resolution in Healthcare

 • Více informací zde

Česká společnost pro mezinárodní právo

12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium – „Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu“

4. - 6. října 2019

 • V prostorách Justiční akademie v Kroměříži se uskuteční 12. mezinárodně-právní sympozium

 • Zvolené téma navazuje na výročí haagské konference 1899 a pařížské konference 1919

 • Více informací a přihlašování zde

DEMAS

Transparency International School on Integrity

8. - 14. července 2019

 • In Vilnius, Lithuania

 • The School exposes its participants to the latest developments in the field of anti-corruption and accountability and offers real opportunities to try and implement their ideas in practice.

 • Více informací zde

Multikulturní centrum Praha

Výstava fotografií íránského fotografa Hasana Sarbakhshiana “Židé v Íránu” 

do 15. září 2019

 • Hasan Sarbakhshian (*1968) je významný fotograf, dokumentarista, producent a editor. Narodil se a vyrůstal v Íránu a v současnosti žije v Praze. Jeho dílo pokrývá různorodá témata a objevuje se v mnoha významných médiích, jako jsou The New York Times, The Washington Post, Newsweek, Time a The Economist.

 • Ostrá rétorika mezi Izraelem a Teheránem maskuje fakt, že největší židovská komunita na Blízkém východě se nachází právě v Íránu. Židé tu žili od dob babylónského zajetí, tedy asi 2700 let. A před rokem 1979 se jich zde nacházelo okolo jednoho sta tisíc.

 • Více informací zde

Ústav mezinárodních vztahů Praha

11th International Symposium "Czech Foreign Policy": Fostering Multilateralism

23. - 24. září 2019

 • Více informací zde


Veřejný ochránce práv, Brno

19. – 20. září 2019

Vědecký seminář – Aktuální otázky uprchlického a cizineckého práva

 • Program bude uveřejněn na webu Veřejného ochránce práv: www.ochrance.cz