Rok po protržení přehrady v brazilském státě Minas Gerais bylo v Brazílii zahájeno trestní stíhání bývalého jednatele těžařské společnosti Vale. Brazílie nicméně ani po četných haváriích nepřijala opatření omezující velké společnosti v činnostech ohrožujících bezpečnost občanů a životní prostředí. Lidé zasažení haváriemi a evropské nevládní organizace se tak rozhodli hledat spravedlnost před evropskými soudy.

Na začátku ledna 2019 se v brazilském státě Minas Gerais protrhla důlní odpadní nádrž poblíž města Brumadinho, která byla součástí dolu na železnou rudu provozovanou brazilskou společností Vale. Přehrada propustila masy bahna, jež zaplavily důlní komplex a část obce Vila Ferteco, a způsobily tak smrt více než 250 osob a dalekosáhlé ekologické následky.   

Jen několik měsíců před katastrofou ale dostala společnost osvědčení o bezpečnosti zařízení, vydané německou kontrolní společností TÜV SÜD. Osvědčení umožnilo těžařské společnosti další provoz přehrady, přestože následné vyšetřování havárie ukazuje, že společnost již dlouho věděla o jejích bezpečnostních rizicích.

Trestní řízení před brazilskými soudy

V souvislosti se zanedbáním předběžné opatrnosti podal v únoru letošního roku brazilský státní zástupce obžalobu na bývalého jednatele společnosti Vale, Fabia Schvartsmana, a dalších patnáct osob. Viní je ze zabití a několika trestných činů proti životnímu prostředí. Společnost podle obžaloby věděla o kritickém stavu přehrady minimálně od konce roku 2017, přesto její činnost nepřerušila. Informace o skutečném stavu dle státního zastupitelství záměrně skrývala jak před společností, tak před státními institucemi a investory.

Společnost v souvislosti s podáním obžaloby vydala prohlášení, že bude plně spolupracovat s pověřenými autoritami na úplném zjištění skutkového stavu, spáchání úmyslného trestného činu v souvislosti s havárií ale odmítá. Fabio Schvartsman, který v v březnu minulého roku dočasně odstoupil z funkce jednatele společnosti, se brání tím, že zahájil interní vyšetřování bezpečnostního stavu přehrady ihned poté, co se dozvěděl o bezpečnostních rizicích. Podaná obvinění proti němu jsou dle jeho slov unáhlená a nespravedlivá.

Mezi obžalovanými je také pět pracovníků německé společnosti TÜV SÜD, která před havárií vydala osvědčení zaručující bezpečnost přehrady. Podle státního zástupce došlo ze strany pracovníků TÜV SÜD k manipulaci s výsledky šetření bezpečnostního stavu přehrady, na jejichž základě bylo vydáno společnosti Vale osvědčení o bezpečnosti. Krátce po havárii byly zveřejněny obsahy emailů mezi oběma společnostmi, ze kterých vyplývá, že zaměstnanci kontrolní německé společnosti byli pod tlakem, aby osvědčení o bezpečnosti přehrady vydali.

Environmentální kolapsy nejsou v Brazílii ojedinělé

K tragédii došlo zhruba tři roky po podobné katastrofě v odpadní nádrži Mariana, asi 120 kilometrů vzdálené od Brumadinha. O život tam přišlo 19 osob, rozsáhlá kontaminace pitné vody však zasáhla na 250 tisíc obyvatel přilehlých území, a mluví se tak o jedné z nejzávažnějších environmentálních havárií v brazilské historii. Přehradu Mariana provozoval podnik Samarco, který je spoluvlastněn britsko-australskou korporací BHP Billiton a zmíněnou společností Vale. 

Jako následek havárie se v roce 2016 podnik Samarco dohodl s brazilskými úřady na náhradě škody ve výši šesti miliard dolarů. Následně byla v Brazílii podána také obžaloba na jednadvacet zaměstnanců odpovědných společností, řízení však bylo odloženo, a kromě finančních sankcí tak nebyla učiněna žádná opatření, která by vedla k předejití dalším podobným katastrofám.

Environmentální politika v Brazílii

Opakované katastrofy poukazují na strukturální problém, a sice že v Brazílii neexistuje efektivní státní aparát, který by činnost těžařských společností kontroloval. Benevolentní předpisy a vysoká autonomie těchto společností ponechává v samosprávě také kontrolu bezpečnosti. Společnosti jsou oprávněny samy zvolit auditora, který kontrolu potřebnou pro provoz zařízení provede. Brazilská Národní těžařská agentura, která je orgánem odpovědným za regulaci těžařského průmyslu v zemi, pak z důvodu úspory finančních a personálních prostředků sama využívá podklady najatých soukromých společností. 

Na brazilskou neochotu přijmout přísnější opatření, která by znemožnila provoz zařízení nebezpečných pro životní prostředí a zdraví obyvatel, opakovaně reagovali i zástupci OSN. Podle zvláštního zpravodaje OSN pro nebezpečné látky Bascuta Tuncaka jde ze strany státních institucí o nerespektování základních práv, jako je právo na život, zdraví nebo tělesnou integritu. 

Hledání spravedlnosti u evropských soudů

Právě neefektivita domáhání se spravedlnosti u brazilských soudů přiměla oběti katastrof obrátit se se svými nároky na evropské soudy. V případě Mariany byly podány žaloby u britských soudů, kde je společnost BHP registrovaná. Britské soudy zatím nerozhodly, společnost BHP se však brání tím, že proces již proběhl v Brazílii, a jedná se tak o věc již rozhodnutou. V Německu podala skupina dotčených osob ve spolupráci s německými nevládními organizacemi trestní oznámení na kontrolní společnost TÜV SÜD, kterou viní z odpovědnosti na smrti stovek osob a  škod na životním prostředí.

Spory před evropskými soudy sice nemohou mít přímý vliv na odpovědnost brazilské těžařské společnosti, jsou však snahou o omezení nepostižitelnosti podobných investic v Brazílii a mají také vyslat důležitý signál evropským a jiným zahraničním společnostem, které v zemi investují. Nevládní organizace podávající trestní oznámení na TÜV SÜD si od sporu slibují zejména otevření diskuze o vytvoření nové legislativy, která by zamezila volnost korporací upřednostnit zisk před dodržováním lidských práv a ochrany životního prostředí.

 

Zdroje

Aleixo, Letícia a Cerqueira, Daniel.  Brumadinho disaster, year 1: corporate impunity and European justice. Open Democracy. 27. leden 2020. (https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/desastre-de-brumadinho-a%C3%B1o-1-impunidad-corporativa-y-justicia-europea-en/)

Blower, Ana Paula a O’Grady, Siobhán. Brazil files homicide charges against Vale ex-CEO, 15 others in deadly 2019 dam collapse. The Washington Post. 22. leden 2020. (https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/prosecutors-in-brazil-to-file-charges-against-vale-in-deadly-2019-dam-collapse/2020/01/21/c82dcd06-3c68-11ea-afe2-090eb37b60b1_story.html)

Business & Human Rights Resource Centre. BHP Billiton & Vale lawsuit (re dam collapse in Brazil). 25. duben 2018. (https://www.business-humanrights.org/en/bhp-billiton-vale-lawsuit-re-dam-collapse-in-brazil)

Harris, Bryan a Schipani, Andres. Brazilian prosecutors plan to charge Vale over dam disaster. Financial Times. 8. leden 2020. (https://www.ft.com/content/2ca27db4-323b-11ea-9703-eea0cae3f0de)

Zimmermann, Flavia Bellieni. Brazil’s Latest Dam Disaster: Human Loss and Environmental Degradation. Australian Institute of International Affairs. 11. únor 2019. (http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/brazil-dam-disaster/)

Fotografie

Okolí Brumadinha po havárii. Brumadinho By Diego Baravelli 19, autor: Diego Baravelli, 31. leden 2019, zdroj: Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0, editace: ořez.