Po úspěšném nultém ročníku”, který proběhl jen v Brně, se akce Noc práva letos konala hned ve čtyřech městech ČR. Nabídla spoustu zajímavých akcí, které mají mimo jiné za cíl přiblížit právo laické veřejnosti. Jaké akce v jednotlivých městech proběhly? Které instituce se zapojily a s jakými hosty se mohly účastníci setkat? 

V rámci tohoto unikátního festivalu probíhaly v podvečer a večer 6. března tohoto roku ve čtyřech městech České republiky akce s právní tématikou. Účelem události je popularizace práva, tedy zvýšit povědomí veřejnosti o právu jako takovém. Festival rovněž seznámil účastníky s vybranými profesemi, které jsou s právem nerozlučně spjaty. Celý koncept festivalu vymyslel a organizoval spolek Nugis Finem.

Nultý ročník Noci práva se konal již minulý rok, a to pouze v Brně. Akce se setkala s velkým úspěchem, stejně jako tento rok.  Letos akce probíhala v Olomouci, Ostravě, Brně a Praze. Zapojilo se mnoho institucí, mezi kterými byly například soudy, věznice, divadla či univerzity. V rámci Noci práva probíhala řada přednášek, exkurzí, workshopů či divadelních a filmových představení. 

V Ostravě se z diváků představení stali soudci

V moravskoslezské metropoli akci organizoval nadační fond Paragraf. Zájemci o festival měli na výběr z mnoha akcí. Jednou z nich bylo představení „Teror” v divadle Jiřího Myrona. Hra byla spojena se soudním líčením a diváci se ocitli v roli poroty, která rozhodovala o vině či nevině jednoho z hlavních aktérů představení.

Na Magistrátu města Ostrava  a v Českém rozhlasu Ostrava probíhaly přednášky na rozličná témata, například „Právo na spravedlivý proces“, „Právo na ochranu před drogovou kriminalitou“ či „Právo na důstojné a bezpečné stáří“.

Noc práva v Olomouci

V Olomouci akci zaštiťovala Právnická fakulta Univerzity Palackého. Na půdě právnické fakulty probíhalo několik přednášek, workshopů, a také simulované soudní jednání. Doktorka Kamila Bubelová rozvedla téma římského práva. Její přednáška pojednávala o významu římského práva v dnešní době a zabývala se tím, proč právníci napříč celým světem studují právě tento právní systém. Soudce Martin Lýsek přednášel o postavení oběti trestného činu v rámci trestního řízení. Rozvedl její práva a povinnosti a obecně představil průběh trestního řízení.    

Mezi nejzajímavější bod programu patřilo simulované soudní jednání s názvem „Zoufalí lidé dělají zoufalé činy“. Účastníci si mohli vyzkoušet, jaké je to vykonávat funkci advokáta, státního zástupce či soudce a nestranně rozhodnout. Do akce se rovněž zapojilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, kde probíhaly komentované exkurze.

Co vše bylo k vidění v rámci brněnské Noci práva?

V Brně se akce konala již podruhé a zapojili se Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Masarykova Univerzita a také Kancelář veřejného ochránce práv, která pořádala několik komentovaných exkurzí. 

Bohatý program nabídl Nejvyšší správní soud. Návštěvníci mohli otestovat své znalosti z oblasti správního práva, bylo možno shlédnout retrospektivní dokument o samotném Nejvyšším správním soudu či se zúčastnit komentované prohlídky budovy soudu.

Do akce se zapojilo také divadlo Reduta, v jehož prostorách se uskutečnilo několik přednáškových panelů, v rámci kterých se představilo hned několik významných českých právníků. Advokát Petr Poledník se zaměřil na pojetí a pravidla pro výkon advokacie v dnešní době a jaké jsou vyhlídky do budoucna.

O aktuální situaci justice v Polsku informovala prezidenta Soudcovské unie Daniela Zemanová. V Polsku proběhla v několika fázích reforma tamější justice. Některé změny se přímo dotkly nezávislosti soudní moci a samotných soudců. V rámci přednášky magistry Zemanové se účastníci dozvěděli, jaké informace lze považovat za objektivní nebo jaký je systém brzd a vah jednotlivých státních mocí v Polsku a v České republice. Přednáška byla rovněž věnována stabilitě soudní moci v České republice a v Polsku.

V Praze mohli účastníci shlédnout filmové představení

V rámci pražské Noci práva proběhlo promítání filmu „Tváří v tvář démonům“, který pojednával o setkání pachatelů vraždy a pozůstalých po oběti této vraždy. Následovala panelová diskuze, ve které se představilo hned několik zajímavých hostů, například hlavní psycholog Vězeňské služby ČR Václav Jiřička.

Letos, stejně jako minulý rok, se akce setkala s velkým úspěchem a těšila se hojné návštěvnosti. Považuji za nesmírně důležité a přínosné seznamovat širokou veřejnost s některými právními problémy a prezentovat je zábavnou a zajímavou formou. Lze jen doufat, že příští ročník bude minimálně stejně dobrý jako ten letošní. 

 

Zdroje

Noc práva: přehled programu (https://www.nocprava.cz/prehled)

Fotografie

Okresní soud v Ostravě byla jednou ze zapojených institucí, County Court Ostrava 2009 02, autor: Petr Šmerkl (Sveter), datum pořízení: 2009, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.