Vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a jako Fulbright Scholar mezinárodní právo na Georgetown University (LLM). Působí v advokacii. Je autorem monografie Transatlantické vztahy v době krize a textů na téma náhrady škody v investiční arbitráži.