Prague Pride je po dvou letech zpět

V polovině srpna se v Praze konal Prague Pride Festival. Vrcholným zakončením byl známý duhový průvod, který se uskutečnil poprvé od roku 2010.[1] Policejním odhadem se pochodu účastnilo okolo 60 tisíc lidí. Prostřednictvím průvodu lidé vyjadřují sounáležitost a podporu sexuálním menšinám, mezi které lze zařadit gaye, lesby, bisexuály nebo trans- a queer lidi. Prague Pride Festival není pouze o známém duhovém průvodu. 

V průběhu týdne se konají různé vzdělávací a zábavné akce. Na Střeleckém ostrově se nachází tzv. Pride House, ve kterém se konají přednášky, workshopy a série hlavních debat Pride Talk. S podobně smýšlejícími lidmi se můžete setkat i v Pride Village, což je festivalová vesnička, kde najdete stage s hudebním programem nebo stánky s občerstvením. V kavárně Langhans jste si mohli dojít na Pride Café a u toho se podívat na vernisáž nebo výstavu. Pokud jste měli zájem o témata zdraví, života nebo rodiny, mohli jste navštívit Pride Life - místo, ve kterém se organizátoři zaměřovali právě na tato témata.[2]

Duhový průvod letos proběhl bez potíží. Setkal se pouze s menší skupinkou odpůrců. Festival mimo jiné podporuje i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Dezinformátoři ve vazbě

Na začátku srpna poslal soud do vazby dva dezinformátory, kteří opakovaně vystupují proti ukrajinským uprchlíkům. Doposud byli původci podobných výhružek a zavádějících zpráv vyšetřovaní na svobodě. Je tomu tak poprvé, co budou dezinformátoři vyšetřovaní ve vazbě. Z tohoto důvodu se jedná o přelomové rozhodnutí. 

Jedním z hlavních podnětů, proč se státní zástupkyně rozhodla poslat dezinformátory do vazby, byl počet jejich podporovatelů. Jejich příspěvky totiž komentuje a sleduje okolo pěti tisíc lidí. Navíc oba podněcovali k protestu proti Ukrajincům na konkrétní konané akci, což zvyšovalo míru rizika nebezpečí. 

Dezinformátoři jsou stíhaní za vyzývání k násilí nebo stalkingu spolu s terorismem, hanobení a podněcování k nenávisti. Po zahájení války na Ukrajině podobných případů přibývá. Vrchní státní zastupitelství tak každý týden pravidelně vyhodnocovalo informace a šířilo povědomí, jak postupovat při těchto případech. Jak případ dezinformátorů dopadne, se teprve uvidí. Hrozí jim ale až tři roky vězení. 

Otevřený dopis k efektivitě zákona o odškodnění za protiprávní sterilizace

V polovině srpna Liga lidských práv zveřejnila otevřený dopis pro předsedu vlády a ministra zdravotnictví. V úvodu dopisu bylo zdůrazněno, že je mimořádnou zprávou, že se ČR rozhodla čelit problematice protiprávních sterilizací žen. Ženy, které zákrok podstoupily, si tohoto kroku velice váží. Nicméně zákon o odškodnění je v účinnosti více než šest měsíců a vedle jeho přínosů se vyskytly problémy s jeho praktickým provedením. 

Ke konci května bylo podáno 261 žádostí a rozhodnuto 74. Úspěšných bylo pouze 35. Mezi hlavní problémy spadá  časté nedodržování 60denní zákonné lhůty pro vyřízení žádosti o odškodnění ze strany státu. Dalším problémem jsou důkazy. Ačkoliv zákon umožňuje jiné důkazy než lékařské zprávy, zatím není znám případ, ve kterém by tomu tak bylo. Zákon přiznává odškodnění za protiprávní sterilizace od roku 1966 a je tak pochopitelné, že zdravotnická dokumentace byla u spousty žadatelek již skartována. 

V otevřeném dopise je navrhováno i řešení pro vyskytující se problémy. Úředníci by měli být upozorněni, že nemají být při posuzování žádostí přepjatě formalističtí. Zároveň organizace podotýká, že by měly být dodržovány zákonem stanovené lhůty pro vyřízení žádosti. Na místě by bylo přijmout metodiku k nepřímým důkazům. V závěru organizace žádá o navázání spolupráce ministerstva s odborníky z občanské společnosti, o které doposud ministerstvo neprojevilo zájem. Jak se k otevřenému dopisu postaví předseda vlády a ministr zdravotnictví, uvidíme v následujících měsících. 

Dopady těžby v dole Turów

V únoru letošního roku se vláda Česka a Polska dohodly na řešení vlivu těžební činnosti v polském dole Turów nacházejícím se v blízkosti českýchi hranic. Dohoda vyvolala silné reakce. 

Mezi opatření, která mají zmírnit dopady těžby, spadá například vybudování těsnící bariéry odtoku podzemní vody z českého území. Tato je již postavena a její účinnost bude vyhodnocena příští rok. 

Dalším opatřením, které má zlepšit především vizuální stránku a odbourat hluk z dolu, je vybudování kilometr dlouhého valu, na kterém poroste deset tisíc stromů. Stavba by měla začít ještě letos a hotová má být do roka od zahájení prací. Vysazeny budou jak listnaté, tak jehličnaté stromy a výška zeleně by měla dosahovat 15 metrů. Val by měl důl zastínit, ale jak vyplynulo z akustické analýzy, mohl by i přispět ke snížení hluku. Pro obyvatele Uhelné to může zlepšit alespoň o trošku zhoršené životní podmínky. Zda budou mít opatření výrazně kladný dopad však zjistíme až příští rok. 

 

Poznámky

[1] Nekonal se dva roky z důvodů pandemie covid-19.

[2] Bližší informace k programu jsou dostupné zde: https://festival.praguepride.com.

Zdroje

Glaserová, D. (2022, srpen). LGBT+ lidé jsou využíváni k podněcování nenávisti. Česká společnost se ale posouvá kupředu, říká aktivista. ČT24. Získáno z https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3521242-lgbt-lide-jsou-vyuzivani-k-podnecovani-nenavisti-ceska-spolecnost-se-ale-posouva

Volfík, R. (2022, srpen). OBRAZEM: Prahou prošel duhový průvod Prague Pride, účastnilo se ho až 60 tisíc lidí. iROZHLAS. Získáno z https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prague-pride-2022-pochod-pruvod-fotky-letna-fotogalerie_2208131701_ako

Kundra, O. (2022). Tam musíme bejt. První vazba pro dezinformátory: přitvrzuje česká justice? Respekt, roč. 33, str. 22 – 23.

Havlík, A. (2022, srpen). Dvojici dezinformátorů, kteří vyzývali k odporu proti Ukrajině, poslal soud do vazby. Novinky.cz. Získáno z https://www.novinky.cz/krimi/clanek/dvojici-dezinformatoru-kteri-vyzyvali-k-odporu-proti-ukrajine-poslal-soud-do-vazby-40405016

Dopady těžby v dole Turów zmírní kilometr dlouhý val. Poroste na něm deset tisíc stromů (2022, srpen 11). iROZHLAS. Získáno z https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dul-turow-tezba-dopady-ochranny-va…

Liga lidských práv. (2022, srpen). Otevřený dopis – Vyhodoncení efektivity zákona o odškodnění za protiprávní sterilizace [tisková zpráva]. Získáno z https://llp.cz/blog/otevreny-dopis-vyhodnoceni-efektivity-zakona-o-odskodneni-za-protipravni-sterilizace/

Fotografie

[1] Duhový pochod. _MG_8492, autor: Max Bashyrov, 13. srpen 2016, zdroj: Flickr, CC BY-NC 2.0, editace: ořez.