Nezávislá vyšetřovací komise OSN ve Venezuele: bude i nadále pokračovat?

Více než 125 venezuelských i mezinárodních organizací, které ve Venezuele působí, se v polovině srpna letošního roku vyjádřilo pro prodloužení mandátu nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise OSN ve Venezuele. Ta v zemi zahájila činnost v roce 2019, a to za účelem vyšetřování systematického porušování lidských práv v zemi od roku 2014, kdy se bezpečnostní situace ve Venezuele začala vyostřovat.

Mise má mimo jiné také napomáhat k zajištění plné odpovědnosti pachatelů. Po vydání první zprávy mise v roce 2020, která zjistila, že se venezuelský prezident Nicolas Maduro dopouštěl zločinů proti lidskosti, byl mandát mise prodloužen o další dva roky až do září tohoto roku. Mandát je přitom podstatné prodloužit, neboť doporučení vyšetřovací komise nebyla doposud implementována a v zemi i nadále dochází k závažnému porušování lidských práv. 

K obnovení mandátu mise je však zapotřebí rezoluce Rady OSN pro lidská práva, pro jejíž přijetí se musí vyslovit více než polovina členských států. V roce 2020, kdy došlo k prvnímu prodloužení, se pro jeho přijetí zasadila většina latinskoamerických států. Zda tomu tak bude i v letošním roce je však nejisté. 

Nová pravidla jako spouštěč protestů v Íránu

Íránské ženy, se musí podřizovat stále přibývajícím omezením a zákazům. Ty postihují například vycházení žen bez mužského doprovodu z univerzitních kolejí nebo legálnost antikoncepčních prostředků. Nově je po Íránkách vyžadováno striktnější dodržování pravidel pro oblékání. 

Prezident Íránu v červenci letošního roku vydal nová nařízení, která mají upevnit zákony cudnosti a nošení hidžábu. Na základě těchto nařízení pak některé společnosti, jako například íránská banka Mellat, začaly vynucovat nová pravidla týkající se nesprávného nošení hidžábu. Kontrolováno je například dodržování zákazu nošení punčoch a vysokých podpatků, nebo zakrytí krku a ramen. Ženám, které nebudou nosit hidžáb dle předepsaných pravidel, hrozí trest v podobě vězení či ztráty práce. 

To je i případ 22leté Mahsy Amini, která za blíže nespecifikovaných okolností zemřela poté, co byla vzata do vazby složkami morální policie v Teheránu v září letošního roku, a to pro nesprávné nošení hidžábu. Její smrt spustila vlnu protestů po celém Íránu. Mnozí protestující jsou svévolně zatýkáni a vězněni či podrobováni různým formám násilí ze strany vládních ozbrojených složek. Dle nevládní organizace Iran Human Rights zemřelo během protestů již více než 150 osob. 

Ekvádorské věznice sužuje nárůst vražd místních vězňů

Ve věznicích v Ekvádoru dochází stále častěji ke krveprolití místních vězňů. To se povětšinou děje rukou vězněných členů ekvádorských gangů. Dle zprávy Human Rights Watch přišlo od roku 2021 o život více než 350 vězňů během sedmi incidentů. Mnoho vězňů bylo také zraněno. Na vině jsou zejména špatné podmínky v tamních přeplněných věznicích. Lidskoprávní organizace rovněž kritizují nedostatečnou kontrolu vězeňského aparátu ze strany vlády i selhání místní policie a vězeňské služby, které mimo jiné charakterizuje silná korupce. 

Neblahé situace v ekvádorských věznicích pak využívají členové skupin organizovaného zločinu, kterým se již několikrát podařilo převzít kontrolu nad některými částmi věznic za pomoci ostatních vězňů. Ti jsou do spolupráce na kriminálních činnostech buď přímo nuceni, nebo verbováni výměnou za poskytnutí léků, matrací na spaní či jiných potřeb. Tato spolupráce pak většinou spočívá v propašovávání zbraní, munice a explozivních materiálů do věznic. 

Kvůli kritické situaci vyhlásil ekvádorský prezident Guilermo Lasso již několikrát stav nouze. Ekvádor v únoru zavedl rovněž novou politiku rehabilitace vězňů, která  by měla vězňům zajistit lepší přístup ke zdravotní péči, vzdělání a dalším sociálním službám. I přesto však násilí ve věznicích neutichá. Závěry lednové zprávy expertní komise pro reformu vězeňského systému ukazují, že vězení jsou i nadále spíše místem utrpení a násilí, než zařízeními sloužícím k nápravě a rehabilitaci. 

Právo na přístup k čistému, zdravému a udržitelnému životnímu prostředí jako všeobecné lidské právo

V červenci 2022 zařadilo Valné shromáždění OSN právo na přístup k čistému, zdravému a udržitelnému životnímu prostředí mezi ostatní lidská práva. Stalo se tak poté, co 161 států hlasovalo pro přijetí rezoluce, která vyzývá státy, mezinárodní organizace a společnosti ke zvýšení snah zaručit zdravé životní prostředí pro všechny.  

Dle generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese znamená tento krok historické rozhodnutí o kolektivním boji proti environmentálním problémům, jako je například znečišťování ovzduší nebo ztráta biodiverzity. Rezoluce také zmiňuje, že poškozování životního prostředí má přímé i nepřímé důsledky na plnohodnotné požívání lidských práv jednotlivci. Uvedení tohoto dokumentu pak umožňuje jednotlivcům vyvozovat odpovědnost států, organizací i společností za jejich případné poškozování životního prostředí. Dle Guterrese přijetí rezoluce pomůže státům urychlit implementaci svých lidskoprávních a environmentálních závazků, a to i přesto, že rezoluce není právně závazná. 

 

Zdroje

Ecuador: Gang Control of Prisons Enabled Massacres (2022, červenec 28). Human Rights Watch. Získáno z https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2022/07/28/ecuador-gang-control-prisons-enabled-massacres.

Ecuador: In light of new prison massacre, authorities must address structural causes (2022, květen 10). Amnesty International. Získáno z https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/ecuador-prison-massacre-authorities-must-address-structural-causes/.

Ecuador: Latest prison riot highlights need for criminal justice reform (2022, květen 10). UN News.  Získáno z https://news.un.org/en/story/2022/05/1117952.

Iran Protests: at Least 154 Killed/Children Amongst Dead (2022, říjen 4). Iran Human Rights. Získáno z https://iranhr.net/en/articles/5508/.

Iranian President Orders Enforcement Of Hijab And Chastity Law For Women (2022, červenec 7). Radio Free Europe/ Radio Liberty. Získáno z https://www.rferl.org/amp/iran-president-orders-enforcement-hijab-chastity-law/31933583.html.

Iranian Society Under Crackdown (bez data). Human Rights Watch. Získáno z https://www.hrw.org/blog-feed/iranian-society-under-crackdown.

Kohli, A. (2022, říjen 8). Here's What Has Happened in Iran Since the Death of Mahsa Amini. Time. Získáno z https://time.com/6220853/iran-protests-mahsa-amini-what-to-know/.

Q & A: Renewal of the Mandate of the Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela (2022, srpen 17). Human Rights Watch. Získáno z https://www.hrw.org/news/2022/08/17/q-renewal-mandate-independent-international-fact-finding-mission-venezuela

UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right (2022, červenec 28). UN News. Získáno z https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482.

Venezuela: UN Human Rights Council Should Renew Experts’ Mandate (2022, srpen 17). Human Rights Watch. Získáno z https://www.hrw.org/news/2022/08/17/venezuela-un-human-rights-council-should-renew-experts-mandate.

Fotografie

[1] Protesty v Íránu. Zaria Shia massacre (2015)-6, autor: Saff V., 23. prosinec 2015, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.