Miroslav Knob

Odpolední čtení přináší vzletné myšlenky – například takovou, jaká je uvedena v titulku tohoto blogu. Znáte to: brzké odpoledne v práci, na stole voní poobědové kafé. A pomalá, uspávací nálada vás vede k četbě zajímavých odkazů, blogů, komentářů a podobných nepracovních textů, v marné snaze vrátit se do reality pracovního procesu. A tak se stalo, že jsem začal číst výbornou esej od redaktorů časopisu The Economist What’s gone wrong with democracy.

Samotná esej stojí rozhodně za důkladné přečtení (vřele doporučuji jí jednu odpolední siestu věnovat). Co mne vedlo k úvaze uvedené v nadpisu, je následující pasáž:

„And delegation upwards towards grandees and technocrats must be balanced by delegation downwards, handing some decisions to ordinary people. The trick is to harness the twin forces of globalism and localism, rather than trying to ignore or resist them. With the right balance of these two approaches, the same forces that threaten established democracies from above, through globalisation, and below, through the rise of micro-powers, can reinforce rather than undermine democracy.“

Při četbě této části, a zvláště věty, kterou jsem zvýraznil tučně, jsem si vzpomněl na pasáže z jiné knihy, kterou mám aktuálně rozečtenou v rámci svého doktorského studia. Jedná se o dílo americké právní historičky Alison LaCroix The Ideological Origins of American Federalism (jeden z aktuálních přírůstků do knihovny Centra). LaCroix se zde zabývá kořeny amerického federalismu (což není totéž, jako hledat mýtické kořeny ODS), přičemž představuje myšlenku federalismu jako platformy pro fungování jednotlivých úrovní vládnutí. LaCroix tvrdí, že díky zkušenostem z koloniální správy tento systém v Americe nikomu nepřipadal nemožný.

Zde se dostáváme ke spojení, které mne zkratkovitě v poobědovém přemítání napadlo – pochopitelně, že klasický federalismus představuje mechanismus pro platformy „stát“ a „federace“, ale proč by obecná myšlenka federalismu nemohla fungovat i jako mechanismus pro platformy „globální“ a „lokální“. Anebo ještě jinak – co když se tyto platformy překryjí; stát bude regulovat věci lokální a federace věci globální. A federalismus bude léty prověřený a důkladně promyšlený demokratický systém, který tyto dvě síly zapřáhne do jednoho vozu. Federalizace: dokonalý program pro globalizující se svět. Federalizuj, nebo zhyň!

 

PS: Jakmile dočtu The Ideological Origins of American Federalism, můžete se v Bulletinu těšit na recenzi.