Mohou mít nařízení Mezinárodního soudního dvora ve stávající situaci vliv na vývoj v Pásmu Gazy? Jsou tato opatření relevantní? A je možné je vnímat jako krok ke zklidnění konfliktu?

Na konci prosince 2023 Jihoafrická republika (JAR) požádala Mezinárodní soudní dvůr (MSD), aby zahájil řízení ve věci izraelského porušování Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (Úmluva) a vydal ve věci prozatímní opatření. Přestože svět momentálně řeší převážně to, zda Izrael neporušuje mezinárodní humanitární právo, MSD nemá v oblasti humanitárního práva jurisdikci. Žaloba JAR se tak zaměřuje na genocidu Izraele cíleně.

Proč Jihoafrická republika žádá o vydání předběžného opatření?

JAR tvrdí, že Izrael porušuje Úmluvu tím, že páchá genocidu na Palestincích, že genocidě nepředchází a že představitelé Izraele ke genocidě vyzývají. JAR zároveň navrhl vydání předběžného opatření, které by Izraeli přikázalo, mimo jiné, zabránit genocidě, vysídlování, deprivaci a ničení života Palestinců. 

V rámci řízení o vydání předběžného opatření se nerozhoduje, zda ke genocidě skutečně došlo, ale  pouze o tom, zda je možné, že k ní dochází a zda jsou tu práva, která je potřeba chránit. Teprve po vydání předběžného opatření bude MSD posuzovat jádro věci - tedy to, zda ke genocidě opravdu došlo či nadále dochází. O meritu věci ale MSD zpravidla rozhoduje i několik let, JAR tak svou žádostí usilovala o to, aby některá opatření byla přijata hned a nedošlo tak k dalšímu prohlubování krize.

Co předběžné opatření nařizuje?

Dle podmínek předběžného opatření má Izrael za úkol přijmout, mimo jiné, taková opatření, která zabrání zabíjení Palestinců či přímému a veřejnému podněcování ke genocidě Palestinců žijících v Gaze. 

Izrael má také přijmout okamžitá a účinná opatření, která umožní poskytování základních zdravotnických služeb a distribuci humanitární pomoci. Izrael navíc musí do jednoho měsíce předložit k rukám soudců MSD kontrolní zprávu o všech přijatých opatřeních. Tímto způsobem tak MSD ověří plnění povinností.

MSD však svým rozhodnutím nevyhověl veškerým požadavkům JAR, mimo jiné požadavku, aby Izrael zastavil veškeré vojenské operace na území Gazy. Jak izraelští zástupci zdůraznili, Izrael má právní a morální povinnost chránit své vlastní obyvatelstvo před útoky Hamásu.

Vydané předběžné opatření by mohlo vést k větší ochotě Izraele přezkoumat svou válečnou politiku. Samotný přezkum může posílit vnímání mezinárodně přijatelného chování izraelské společnosti a vlády. Taktéž může podnítit snahu o omezení civilních škod v Gaze, a je dokonce možné, že povede k odmítání činů, které by mohly být charakterizovány jako genocidní a cílit na ukončení války.

Co bude následovat?

Závěrem lze říci, že rozhodnutí MSD ve sporu JAR proti Izraeli je většinově nepřekvapivé, ale právně a politicky významné. Samotné předběžné opatření představuje pro Izrael mezinárodněprávní závazek k tomu, aby byla v Pásmu Gazy minimalizovaná hrozba genocidy palestinského obyvatelstva a pro JAR je jakýmsi malým vítězstvím.

Výše uvedené předběžné opatření MSD je navíc pouhým začátkem. Nyní má Izrael měsíc na to, aby MSD podal zprávu o všech přijatých opatřeních a JAR bude mít příležitost na tuto zprávu reagovat. JAR, nedlouho po vydání předběžného opatření, požádala MSD o vydání dalších opatření, a to ve spojitosti s oznámením Izraele o rozšíření svých vojenských operací v Rafáhu, jež je posledním útočištěm pro mnohé přeživší Palestince v Gaze.

V reakci na tuto žádost vydal MSD tiskovou zprávu, ve které vyjadřuje znepokojení nad nejnovějším vývojem v Pásmu Gazy a zdůrazňuje, že Izrael je povinen plně dodržovat závazky výše zmíněného prozatímního opatření, které je účinné pro celé Pásmo Gazy, a tedy i Rafah.  

Nadto bude muset Izrael připravit argumentaci v rámci poradního, právně nezávazného řízení o právních důsledcích vyplývajících z jeho politik a praktik na okupovaném palestinském území, které probíhá na žádost Valného shromáždění OSN. Veřejná slyšení začala 19. února 2024.

Zdroje

Cohen A., Shany Y. (2024). Between Rhetoric and Effects: The ICJ Provisional Measures Order in South Africa v Israel. Dostupné z: https://www.justsecurity.org/91728/between-rhetoric-and-effects-the-icj-provisional-measures-order-in-south-africa-v-israel/

Sterio M. (2024). The ICJ`s Provisional Measures Order in the South Africa v. Israel Case: Unsuprising; Politically and Legally Significant. Dostupné z: https://opiniojuris.org/2024/01/27/the-icjs-provisional-measures-order-in-the-south-africa-v-israel-case-unsurprising-politically-and-legally-significant/

Stefanelli, N.J. (2024). ICJ Orders Provisional Measures in South Africa v. Israel. International Law in Brief. Dostupné z: https://www.asil.org/ILIB/icj-orders-provisional-measures-south-africa-v-israel

Ochab, U. E. (2024). South Africa v. Israel: International Court of Justice Orders Provisional Measures. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2024/01/26/south-africa-v-israel-international-court-of-justice-orders-provisional-measures/

Keitner, Ch. (2024). Making Sense of the ICJ`s Provisional Measures in South Africa v. Israel. Dostupné z: https://www.lawfaremedia.org/article/making-sense-of-the-icj's-provisional-measures-in-south-africa-v.-israel

192 - Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) (2024), Order of 26 January 2024. Dostupné z: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf

Fotografie

Mezinárodní soudní dvůr. International Court of Justice, the Hague, autor: Andrea Brizzi, 26. leden 2006, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 DEED.