Každý už jistě mnohokrát slyšel, že Brno platí za hlavní město české justice. Občas se ovšem mohou dít divy a z vrcholného vnitrostátního soudu se alespoň na jeden den může stát dokonce mezinárodní tribunál. Tento rok se tak v pátek 20. února brněnský Nejvyšší správní soud na chvíli proměnil v Mezinárodní soudní dvůr. Jak je to možné?

Centrum pro lidská práva a demokratizaci se totiž stejně jako v loňském roce ujalo organizace národního kola soutěže Jessup. V soudních síních na Moravském náměstí se proto pro jednou nerozpouštěla Dělnická strana, ale probíhalo zde ústní jednání mezi zástupci dvou znesvářených fiktivních států Agnostica a Reverentia. Spor se vedl o anexi území jednoho z nich, přičemž obyvatelé anektovaného území si přičlenění k sousednímu státu odhlasovali v plebiscitu. Právní otázky, které z faktů případu vyvstaly, byly proto komplikované a zároveň značně aktuální, neboť anexe a plebiscit se v nedávné době odehrály i na evropském kontinentu s dosud nejasnou dohrou. Letošní klání tak do jednacího sálu již na dopolední část přilákalo velké množství diváků a lavice soudní síně se zaplnily do posledního místa.

Žehrání na nedostatečnou praktickou výuku na českých právnických fakultách po celý soutěžní den s úspěchem vyvracely oba týmy budoucích právníků, reprezentující Univerzitu Palackého (Vuk Djukić, Filip Hloušek, Magda Seidelmannová, Juliana Šťastná a Jaroslava Šlézová pod vedením Ondřeje Svačka) a Univerzitu Karlovu (Zuzana Žaludová, Jan Obrázek, Tomáš Komm, Laura Haiselová a Zuzana Trnková pod vedením Milana Lipovského). Jak zaznělo i při závěrečném hodnocení soutěžících, výkony obou družstev byly velmi vyrovnané a pochvalu si zasloužili všichni zúčastnění, kteří přípravě na národní finále věnovali hodiny a hodiny příprav jak písemných podání, tak svých ústních projevů.

Národní finále by přitom nebylo možné uspořádat bez odborníků na mezinárodní právo, kteří ochotně obětovali svůj volný čas a v roli soudců celé klání hodnotili. Hodnocení písemných podání se ujali Petr Kilian, Kristina Horňáčková a Ivan Cisár, v ústní části potom Mezinárodní soudní tribunál ztělestnili Petr Válek, Ladislav Vyhnánek a Jan Stejskal. Na základě jejich bodování tak mohli být oceněni vítězové jednotlivých kategorií. Cenu pro nejlepší řečníky soutěže si odnesli Filip Hloušek a Vuk Djukić, ocenění za nejlepší memoriál (písemné podání) obdržel tým pražské právnické fakulty. Ze závěrečného vyhodnocení výsledků však mohl vzejít pouze jeden absolutní vítěz, a tím se stal tým olomouckých studentů. Ty proto nyní ještě čeká cesta za oceán, neboť celosvětové finále soutěže Jessup se bude konat jako každý rok ve Washingtonu D. C., kde se budou čeští právníci moci utkat s kolegy ze zbytku planety.

Závěrem nutno dodat, že organizace národního kola by samozřejmě nebyla možná ani bez výhradního sponzora soutěže, advokátní kanceláře White and Case, která svou finanční podporou umožnila uspořádat akci v takové podobě, jakou si tento světově proslulý moot court s dlouholetou tradicí nepochybně zaslouží.