Začátkem června 2019 podpořila Poslanecká sněmovna v prvním čtení novelu občanského zákoníku, která by pomohla zadluženým dětem mladším 15 let. Projednat ji má nyní ústavně právní výbor. Novela reaguje na situaci, kdy je v České republice alarmující počet lidí, kteří k dluhům přišli vinou nezodpovědných rodičů. Podle odhadů se může ve skutečnosti jednat i o desetitisíce osob. 

V současné době je v České republice proti nezletilým vedeno 3476 exekucí, přičemž 2200 z nich proti dětem mladším 15 let, což představuje více než polovinu. Podle odhadů mohou ale skutečná čísla dosahovat desetitisíců. Vyplývá to ze statistiky, kterou médiím v dubnu 2019 poskytla Exekutorská komora ČR. Důvodem zadlužení bývají rodiči nezaplacené pokuty, např. za jízdu načerno ve veřejné dopravě nebo za poplatky v knihovně. Ty časem nabývají závratně vysokých částek. Nezletilí se tak často nezadlužují vlastní vinou. 

Navrhovatelé si kladou za cíl chránit nezletilé

Novelizaci občanského zákoníku [1] proto navrhli poslanci čtyř parlamentních stran [2] za účelem zvláštní ochrany nezletilých osob. Každý mladý člověk má podle navrhovatelů právo začít svůj dospělý život jako člověk svéprávný a nezávislý. Hlavním řešením je přesun dluhové zátěže na jejich zákonné zástupce, kteří mají podle občanského zákoníku rodičovskou zodpovědnost, popř. na osoby, které jsou za výchovu nezletilého zodpovědné. V jiných případech odpovědnost převezme stát.

Jako věkovou hranici převedení dluhů na zákonné zástupce navrhovatelé stanovují 15. rok dítěte. Novela tímto reaguje na mnohovýznamový bod občanského zákoníku, a sice v jakých případech je nezletilá osoba způsobilá a svéprávná k právnímu jednání.[3] Hlavním argumentem novelizace je, že nezletilé osoby si nejsou schopny obstarat dostatečný příjem, který by dluhy pokryl.[4]

Podpora vlády navzdory kritice Ministerstva spravedlnosti ČR

Návrh v květnu podpořila také vláda ANO a ČSSD, a to přes výhrady Ministerstva spravedlnosti, podle něhož by návrh mohl vést k nezodpovědnému jednání dětí a jejich spoléhání na to, že riziko nese vždy rodič. Podle ministerstva je sporné i přičítání dluhů nezletilého pěstounovi, který nemá ve výchově dostatek pravomocí. S podobnou výtkou vystoupilo také Ministerstvo školství, které podobně spornou pozici vidí v přecházení dluhů na ústavní zařízení, která nemají právo jednat jménem dítěte.

Skupina poslanců nicméně novelou Ministerstvo spravedlnosti v řešení dluhové „krize“ nezletilých předběhla, navíc s úspěchem v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nyní má návrh projednat ve věci garanční ústavně právní výbor. 

Vedle této novely připravují zákonodárci mimo jiné také novelu insolvenčního zákona, díky které by se mladí lidé mohli zbavit svých dluhů z dětství v horizontu tří let. I přes legislativní výhrady je nutné brát snahu řešení situace dětí, které do dospělého života vstupují už s několika exekucemi, jako posun k lepšímu. Na problematickou situaci upozorňovala kampaň Člověka v tísni Zadlužené děti, v poslední době o alarmujících číslech referovala i česká média.

 

Poznámky

[1] Návrh novely občanského zákoníku i s důvodovou zprávou je dostupný zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=456&CT1=1.

[2] Navrhovateli jsou Kateřina Valachová (ČSSD), Patrik Nacher (ANO), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Lukáš Kolařík (Piráti).

[3] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 31. In. Sbírka zákonů.

[4] K důkladnější právní analýze novely a srovnání legislativy s jinými evropskými zeměmi více viz článek Zajíčková, Zuzana. (2019, 17.5.). Dětské exekuce aneb aktuální legislativní návrh na posílení ochrany práv nezletilých dětí. Centrum pro lidská práva a demokratizaci. http://www.centrumlidskaprava.cz/detske-exekuce-aneb-aktualni-legislativni-navrh-na-posileni-ochrany-prav-nezletilych-deti.

Zdroje 

ČTK. (2019, 6. 5.) Vláda podpořila novelu o převodu dluhů dětí na rodiče. České noviny (ČTK).  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-podporila-novelu-o-prevodu-dluhu-deti-na-rodice/1752808

ČT24. (2019, 1. 4.) V exekuci je tři a půl tisíce dětí, většině ještě nebylo ani 15 let. Česká televize. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2775392-v-exekuci-je-tri-a-pul-tisice-deti-vetsine-jeste-nebylo-ani-15-let.

Hüle, Daniel. (2019, 15. 6.) Exekuce dopadá i na dluhy šestiletých dětí. „Nechceme takové excesy,“ tvrdí Dominik Feri. iROZHLAS. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dominik-feri-obcansky-zakonik-uprava-deti-dluhy-exekuce_1906151045_kro.

Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrik Nachera, Jan Bartoška a Lukáše Kolaříka, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dostupný zde (včetně důvodové zprávy): http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=456&CT1=1.

Usnesení parlamentu č. 652 ze dne 5. června 2019 k návrhu poslanců dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=652.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zadlužené děti. (2019). Kampaň Člověka v tísni – Zastavte dětské exekuce. https://www.zadluzenedeti.cz.

Fotografie

Jednací sál vlády, autor: ODS,  zdroj: Flickr, provedené úpravy: oříznuto, CC BY 2.0.