Mezinárodní soudní dvůr vydal koncem ledna 2024 rozhodnutí, ve kterém zamítl většinu obvinění Ruska ze strany Ukrajiny ohledně financování terorismu a rasové diskriminace, jichž se na území Ukrajiny mělo Rusko od roku 2014 dopouštět. Uznal však, že Rusko nedostatečně vyšetřilo teroristické činy proti Ukrajině, i že se částečně dopustilo diskriminace menšin na Krymu.

Obvinění Ruska

V roce 2017 předložila Ukrajina Mezinárodnímu soudnímu dvoru (MSD) žalobu proti Ruské federaci pro porušení závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu a Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, k jejichž dodržování se oba státy zavázaly.

Ukrajina ve své žalobě tvrdila, že Ruská federace financovala proruské separatisty na východě Ukrajiny a také diskriminovala etnické Tatary a Ukrajince žijící na Krymském poloostrově. Jako „teroristické organizace financované Ruskem“ pak přímo označila ozbrojené skupiny spojené se dvěma útvary – Doněckou a Luhanskou lidovou republikou. 

Rusko dle předložené žaloby mělo v roce 2014 poskytovat finanční příspěvky, ale také zbraně a školení separatistickým skupinám, které se dopouštěly teroristických činů proti Ukrajině. Dle Ukrajiny Rusko pak tyto činy nijak nevyšetřovalo a ani nepodniklo žádné jiné kroky k prevenci a potlačení financování terorismu proti Ukrajině. 

Rasová diskriminace etnických Tatarů a Ukrajinců na Krymu

Podle vyjádření Ukrajiny se Rusko mělo dopouštět také cílené rasové diskriminace vůči etnickým Tatarům a Ukrajincům žijícím na Krymském poloostrově, když utlumilo krymskotatarská a ukrajinskojazyčná média a potlačilo vzdělávání v krymskotatarském a ukrajinském jazyce. Rusko také mělo krymskotatarskou komunitu šikanovat neodůvodněnými prohlídkami a zadrženími.

Ukrajina také požadovala odškodnění ukrajinských civilistů postižených konfliktem a rodin obětí, které zahynuly při sestřelení letadla Malaysia Airlines MH17 nad východní Ukrajinou právě roku 2014. V listopadu 2022 pak nizozemský vnitrostátní soud odsoudil za jejich úlohu při sestřelení letadla dva Rusy a jednoho proruského Ukrajince.

Dalším požadavkem Ukrajiny také bylo, aby MSD prohlásil Ruskou federaci odpovědnou za podporu terorismu a za teroristické činy spáchané na Ukrajině.

Dřívější zásahy Mezinárodního soudního dvora

Nynějšímu soudnímu rozhodnutí předcházelo řízení o vydání předběžného opatření, kterým  MSD v roce 2017 nařídil Rusku, aby se zdrželo jakýchkoliv omezení vůči etnickým Tatarům a Ukrajincům žijícím na Krymském poloostrově. MSD však odmítl žádost Ukrajiny, aby Rusku bylo také nařízeno opatření k zastavení financování terorismu. 

Částečný úspěch Ukrajiny

MSD z velké části ukrajinská obvinění zamítl a vyslyšel je v toliko dvou případech.

Podle rozhodnutí MSD nesplnila Ruská federace své závazky plynoucí z Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, když nezahájila vyšetřování proti osobám, které se měly na Ukrajině dopouštět trestných činů. MSD proto Rusku nařídil, aby tyto činy řádně vyšetřilo. 

Předsedkyně soudu Joan Donoghue pak konstatovala, že Rusko porušilo dočasná opatření, která mu byla v roce 2017 uložena, když se nezdrželo akcí, které by mohly konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem ještě zhoršit. 

Rusko se také podle MSD skutečně dopustilo diskriminace, když neumožnilo výuku ukrajinštiny ve školách, a také tím, že zakázalo tatarské zastupitelské shromáždění Mejlis. Odmítl však, že by se Rusko jiným způsobem dopouštělo rasové diskriminace vůči etnickým Tatarům a Ukrajincům žijícím na Krymu.

V druhé části nároku pak Ukrajina taktéž neuspěla. Dle MSD lze totiž za podporu terorismu považovat pouze peněžní převody, a nikoliv poskytnutí jiných prostředků, jako například zbraní či výcviku. Dodávky zbraní, kterých se tak dle tvrzení Ukrajiny mělo Rusko dopouštět, jsou mimo rámec zmiňované Úmluvy a samotné financování terorismu se Ukrajině nepodařilo prokázat.  

Zamítnuto bylo také odškodnění jak ukrajinských civilistů postižených konfliktem, tak rodin obětí zemřelých při sestřelení letu MH17. MSD též odmítl rozhodnout o odpovědnosti Ruska za sestřelené letadlo.

Význam rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora

Anton Korynevych, zvláštní zmocněnec Ukrajiny pro řízení Mezinárodního soudního dvora,  uvedl, že i když MSD zamítl většinu nároků Ukrajiny, je toto rozhodnutí velmi důležitým, jelikož poprvé je v něm oficiálně řečeno, že Rusko porušilo mezinárodní právo.

Toto rozhodnutí je však pouze jedním ze dvou rozhodnutí v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou vydaných na přelomu ledna a února 2024. Druhým je pak rozhodnutí ohledně jurisdikce MSD ve věci Ukrajina proti Rusku ve věci genocidy, o kterém budeme informovat v aktualitách v nadcházejícím čísle Bulletinu.

Zdroje

International Court of Justice. (2024). Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation). Dostupné z https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/166/166-20240131-jud-01-00-en.pdf

Teslova, E. (2024, leden). ICJ largely rejects Ukraine's claims in terror finance case against Russia. Anadolu Ajansi. Získáno z https://www.aa.com.tr/en/world/icj-largely-rejects-ukraines-claims-in-terror-finance-case-against-russia/3124322#

Ukraine “terror” case against Russia largely rejected by ICJ. (2024, leden). Deutsche Welle. Získáno z https://www.dw.com/en/ukraine-terror-case-against-russia-largely-rejected-by-icj/a-68134988

Corder, M. (2024, leden). International Court of Justice rejects most of Ukraines's terror financing and discrimination case against Russia. Public Broadcasting Service. Získáno z https://www.pbs.org/newshour/world/international-court-of-justice-rejects-most-of-ukraines-terror-financing-and-discrimination-case-against-russia

ICJ rejects Ukraine's 2016 cases accusing Russia of terrorism. (2024, únor). Peoples Dispatch. Získáno z https://peoplesdispatch.org/2024/02/01/icj-rejects-ukraines-2016-cases-accusing-russia-of-terrorism/

ICJ partially rejects Ukraine “terror” case, as Russia and Ukraine swap POWs. (2024, únor). Euronews. Získáno z https://www.euronews.com/2024/02/01/icj-partially-rejects-ukraine-terror-case-as-russia-and-ukraine-swap-pows

Stojanovic, M. (2024, leden) ICJ Rejects Most of Ukraine's “Funding Terrorism” Case Against Russia. Balkan Insight. Získáno z https://balkaninsight.com/2024/01/31/icj-rejects-most-of-ukraines-funding-terrorism-case-against-russia/

Fotografie

Holubice míru. Peace dove, autor: Jeff Attaway, 16. říjen 2005, zdroj: Flickr, CC BY 2.0 DEED.