Novým přírůstkem do rodiny mezinárodních hybridních tribunálů je Zvláštní trestní soud ve Středoafrické republice. Po více než desetiletí přerušovaného konfliktu, násilí a teroru by se tak obyvatelé této země mohli konečně dočkat zadostiučinění.

Situace ve Středoafrické republice

Obyvatelé Středoafrické republiky si za posledních 15 let prošli dech beroucím násilím a utrpením. Násilí mezi ozbrojenými skupinami, často soupeřícími o přírodní zdroje, se zde překrývají s dlouhodobým etnickým soupeřením a nedůvěrou mezi křesťanskou většinou a muslimskou menšinou. Od roku 2012 došlo v zemi ke značnému zhoršení situace, kdy ozbrojené skupiny páchaly otřesné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, včetně vražd, sexuálního násilí a ničení majetku. Násilí se dopouštěly muslimské skupiny rebelů známé jako Seleka, stejně tak ozbrojené křesťanské skupiny označované jako Antibalaka.

V roce 2013 došlo ke zhoršení situace a hlavní město Bangui se ocitlo v centru chaosu. V březnu tohoto roku navíc skupina Seleka svrhla vládu, přičemž se očekávalo, že členové skupiny Antibalaka se budou chtít pomstít. Vypukl teror, lidé byli vražděni a ženy brutálně znásilňovány. Od konce roku 2016 propuklo násilí téměř v každém regionu. Na severozápadě země byly navíc boje podtrženy etnickou rivalitou mezi farmáři a pastýři. Konflikt se tak začal stávat čím dál tím více zamotanějším. V komunitách byly ozbrojené skupiny, které se rozštěpily a množily.

Ve Středoafrické republice působí mírová mise OSN známá pod zkratkou MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission), nicméně dosud se zdá, že příliš klidu a stability do země nepřinesla. Znepokojivá jsou obvinění ze sexuálního násilí vůči civilnímu obyvatelstvu právě ze strany vojáků, kteří by do země měli přinášet mír a bezpečnost. Mírová míra MINUSCA je proto často považována za selhávající.

Ačkoliv je dnes situace v zemi již podstatně lepší nežli v minulých letech, stále není zcela klidná. Od července 2017 došlo v rámci bojů mezi bývalými frakcemi Seleka a Antibalaka k zapálení města Batangafo a jeho okolí a vypukly zde boje mezi těmito frakcemi. Konflikt na severozápadě země tak donutil desítky tisíc lidí opustit dočasné útočiště, kam se uchýlily v rámci předchozí krize v letech 2013 a 2014. Kancelář Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky tak v současné době pomáhá tisícům prchajícím osobám ze Středoafrické republiky do Čadu. Odhaduje se, že jen od prosince 2017 uteklo do Čadu více než 5000 osob.  Během roku 2017 se tak ve Středoafrické republice značně zhoršila humanitární situace. Ozbrojené násilí a také útoky na humanitární a mírové síly vyvolaly 50% nárůst počtu vnitřně vysídlených osob.  Navzdory dohodě o příměří, která byla v roce 2014 podepsána, a která byla víceméně respektována dvěma hlavními stranami konfliktu, se zdá, že úplný klid ve Středoafrické republice jen tak nenastane.

Dvě vyšetřování před Mezinárodním trestním soudem

První vyšetřování ze strany Mezinárodního trestního soudu vedlo v roce 2016 k odsouzení Jeana-Pierra Bemby Gomba, bývalého víceprezidenta Demokratické republiky Kongo. Jeho vojenské jednotky Hnutí za osvobození Konga (Mouvement de Libération du Congo, známé také pod zkratkou MLC) vtrhly v roce 2002 do Středoafrické republiky, a to na pozvání prezidenta Ange-Felixe Patasseho, který se s hnutím spojil za účelem zastavení tamního převratu. Jednotky hnutí však v zemi rabovaly, zabíjely a znásilňovaly. V březnu 2016 byl Bemba Gombo shledán Mezinárodním trestním soudem vinným ze zločinů proti lidskosti (vraždy a znásilnění) a z válečných zločinů (vraždy, znásilnění a drancování), ke kterým došlo ve Středoafrické republice mezi říjnem 2002 a březnem 2003 a následně byl poslán do vězení na 18 let (více viz Bulletin Centra, 6. číslo, VIII. ročník, červenec-srpen 2016, str. 10).

V roce 2014 se nově přechodná vláda Středoafrické republiky obrátila na Mezinárodní trestní soud ohledně vyšetřování zločinů, jenž měly být ve Středoafrické republice spáchány od srpna 2012. Fatou Bensouda, žalobkyně Mezinárodního trestního soudu, tak v září 2014 zahájila nové vyšetřování situace ve Středoafrické republice týkající se závažných trestných činů spáchaných Selekou a Antibalakou. Je podezření, že se obě tyto skupiny dopustily zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Počátky nového mezinárodního hybridního tribunálu

V červnu 2015 přijala vláda ve Středoafrické republice zákon č. 15.003 za účelem vytvoření nového hybridního mezinárodního tribunálu zvaného Zvláštní trestní soud (Special Criminal Court), díky němuž by oběti zločinů dostaly šanci dosáhnout spravedlnosti. Nový soud má totiž zvláštní pravomoc vyšetřovat a předložit soudům závažná porušení lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva spáchaného na území Středoafrické republiky od 1. ledna 2003, jak je definováno ve Středoafrickém trestním zákoníku a mezinárodním právu. Soud se tak zaměří na nejzávažnější zločiny, jako jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Maximální trest pro odsouzené bude trest doživotního vězení v souladu s ustanoveními Statutu Mezinárodního trestního soudu, ke kterému Středoafrická republika přistoupila od roku 2002; a zanechává stranou trest smrti, který zde nebyl uplatňován již od roku 1981. Soud by měl fungovat pět let, nicméně se předpokládá i možnost prodloužení této doby.

Během listopadu 2016 se následně v Bruselu konalo setkání dárcovských zemí, které budou svými příspěvky nový soud podporovat. Dárci by měli poskytnout technickou, finanční a také politickou podporu soudu a jeho mandátu.

Složení Zvláštního trestního soudu

Zákon stanovuje mezinárodní složku pracovníků, která bude poskytovat potřebné odborné znalosti v soudní oblasti a bude podporovat vnitrostátní soudy v obtížných a nebezpečných vyšetřováních. Nový soud tak bude mít mezinárodní i národní zaměstnance, a jedná se o tak další z řad tzv. hybridních mezinárodních tribunálů.[1] Soud bude složen z 25 soudců, z toho 13 národních a 12 mezinárodních. Dále zde bude působit zvláštní soudní policejní jednotka. Zvláštním žalobcem (Special Prosecutor) byl jmenován konžský soudce Toussaint Muntazini Mukimapa. V současné době pokračuje výběrové řízení na pozici mezinárodních vyšetřovacích soudců.

Role ve vztahu k Mezinárodnímu trestnímu soudu

Jaká je však role nového soudu ve vztahu k Mezinárodnímu trestnímu soudu? Zvláštní trestní soud zůstává komplementárním k jurisdikci Mezinárodního trestního soudu, neboť jak je výše popsáno, v září 2014 žalobkyně Fatou Bensouda oznámila zahájení vyšetřování trestných činů v rámci jeho pravomocí spáchaných od 1. srpna 2012 na území Středoafrické republiky. Mezinárodní trestní soud se zaměřuje na stíhání vrcholných vůdců a Zvláštní trestní soud bude vyšetřovat a trestně stíhat desítky dalších pachatelů závažného porušování lidských práv, k nimž došlo od roku 2012.

Co lze očekávat?

Dosáhnutí spravedlnosti za závažné trestné činy je nezbytným předpokladem úspěšného politického přechodu a skutečně udržitelného míru ve Středoafrické republice. Beztrestnost, která postihla zemi po několik desetiletí, způsobila a stále způsobuje další závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Spravedlivé soudní procesy by tedy byly nejen zadostiučiněním pro oběti, ale také by vyslaly silný signál, že závažné trestné činy již nebudou tolerovány. Nový hybridní mezinárodní soud bude také hrát zásadní roli v procesu národního usmíření, což se nemůže stát bez dosažení spravedlnosti.

Poznámky

[1] Mezi další známé mezinárodní trestní hybridní tribunály patří Zvláštní senáty soudů v Kambodži nebo Zvláštní soud pro Sierra Leone.

Zdroje

Central African Republic: Support the Special Criminal Court, ze dne 16. listopadu 2016 (https://www.hrw.org/news/2016/11/16/central-african-republic-support-special-criminal-court).

Human Rights Watch World Report 2017: Central African Reublic (https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/central-african-republic).

The future is very dark: Central African Republic's relentless cycle of suffering, ze dne 18. prosince 2017 (https://www.theguardian.com/global-development/2017/dec/18/the-future-is-very-dark-central-african-republics-relentless-cycle-of-suffering).

Killing Without Consequence: War Crimes, Crimes Against Humanity and the Special Criminal Court in the Central African Republic, ze dne 05. července 2017 (https://www.hrw.org/report/2017/07/05/killing-without-consequence/war-crimes-crimes-against-humanity-and-special).

Fresh CAR violence drives thousands to Chad, ze dne 05. ledna 2018 (https://www.ecoi.net/local_link/351158/483477_en.html).

CAR: In Batangafo, Renewed Violence Spurs Further Displacement, ze dne 06. prosince 2017 ( https://www.ecoi.net/local_link/350558/482788_en.html).

What is the Special Criminal Court?, ze dne 30. srpna 2071 (https://www.fidh.org/en/region/Africa/central-african-republic/what-is-the-special-criminal-court).

Central African Republic II: Situation in Central African Republic II (https://www.icc-cpi.int/carII).

17. 1. 2018   Helena Kopecká