Po téměř dvou dekádách byli z vojenského vězení zřízeného na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě propuštěni dva bratři, aniž by proti nim po celou dobu jejich věznění bylo vzneseno jakékoliv formální obvinění. Případů, které se vymykají standardům spravedlivého řízení, je zde však celá řada.

Na počátku roku 2023 byli propuštěni na svobodu dva Pákistánci, bratři Abdul a Mohammed Ahmed Rabbani, kteří byli v září roku 2002 zajati bezpečnostními složkami v Pákistánu. K jejich zadržení došlo na podkladě podezření amerických úřadů, které se domnívaly, že Abdul Rabbani provozoval úkryt Al-Káidy a jeho bratr Mohamed Ahmed Rabbani se podílel na získávání finančních prostředků na provoz organizace Al-Káida a přepravu vedoucích představitelů tohoto militantního islamistického hnutí.

Po svém zadržení byli bratři Rabbani převezeni do vazebního zařízení Ústřední zpravodajské služby (CIA) na území Afghánistánu, kde dle svých tvrzení měli být podrobováni mučení a krutému a nelidskému zacházení ze strany příslušníků CIA, a to až do jejich přesunu o dva roky později.

Na protest proti svému držení ve vězení na americké vojenské základně zahájil Ahmed Rabbani sérii hladovek, a to v průběhu více než sedmi let. Hladovějícího Ahmeda Rabbaniho pak měly při životě držet jen dávky potřebných výživových doplňků stravy, které mu byly v několika případech podávány i proti jeho vůli, a to prostřednictvím hadiček.

Oba bratry v závěru jejich věznění zastupoval právník Clive Stafford Smith z organizace nazvané 3D centrum, zabývající se problematikou lidských práv. Vyjádřil se, že podá žalobu na odškodnění za nezákonné věznění jeho klientů. Vzápětí však uvedl, že pravděpodobnost získání odškodnění je nízká a bratři se nejspíše nedočkají ani formální omluvy.

K propuštění bratrů se rovněž vyjádřila organizace Reprieve, která zprostředkovávala právní zastoupení vězněného Ahmeda do loňského roku. Ta označila dlouholeté věznění za příklad toho, do jaké míry se USA vzdálily od svých základních principů, a to pod záštitou tzv. války proti terorismu, kterou zahájil po útocích z 11. září 2001 tehdejší prezident USA George W. Bush. Nejedná se však o ojedinělý případ. Naopak je to opakovaná situace obdobného druhu.

Afghánec propuštěn po 15 letech, Pákistánec po 19 letech bez soudního procesu

Podobná situace nastala i v případě Afghánce Asadullaha Haroon Gula, který byl propuštěn v červnu minulého roku po 15 letech omezení osobní svobody ve vězení Guantánamo, přičemž dle tvrzení tálibánského náměstka ministra kultury a informací se jednalo o jednoho z posledních dvou Afghánců, kteří zde byli vězněni.

Asadullah Haroon Gul byl zadržen roku 2007 ve městě Džalálábád, ve východním Afghánistánu, americkými silami, tehdy působícími v Afghánistánu v rámci operace Trvalá svoboda. Důvodem bylo podezření, že je členem teroristické organizace Al-Kaidá. Obdobně jako v případě bratrů Rabbani, organizace Reprieve uvádí, že Gul byl během věznění vystavován mučení a nelidskému a krutému zacházení. Konkrétně organizace zmiňuje fyzické a psychické týrání včetně bití, věšení za zápěstí, neposkytování jídla a vody, a také například vystavení spánkové deprivaci, nízkým teplotám, dlouhodobému pobytu v izolaci či bránění v modlitbách.

V roce 2022 byl z věznice Guantánamo po 19 letech propuštěn rovněž její nejstarší vězeň, tehdy 75letý Pákistánec Saifullah Paracha. Stejně jako ve výše popsaných případech, proti Parachovi nebylo oficiálně vzneseno žádné obvinění a rovněž s ním nebylo vedeno žádné soudní řízení.

Ač se případy vzájemně velmi podobají a ze strany lidskoprávních organizací jsou z totožných důvodů kritizovány, ozývají se i hlasy kritizující propuštění těchto osob. V tomto smyslu je možné uvést republikánského senátora Marco Rubia zvoleného za stát Florida, který je členem Senátního výboru pro zpravodajské služby. Tento ve vztahu k případu propuštěného Afghánce uvedl, že za konstelace, která v současné době panuje v Afghánistánu, nelze zajistit, aby se Gul a další zadržené osoby po svém propuštění nevrátil na bojiště a případně nezabíjel Američany působící v této zemi nebo nevinné civilisty.

Odsouzení po odpykání trestu zůstávají stále vězněni

Nad rámec lidskoprávních problémů popsaných výše se v rámci snah o ukončení činnosti věznice Guantánamo objevil i další problém. Týká se osob, které byly řádně obviněny, odsouzeny a svůj trest si již v tomto americkém ostrovním vězení odpykaly.

V únoru 2023 americké ministerstvo obrany oznámilo propuštění Pákistánce Majida Khana, který byl zadržen v Pákistánu roku 2003 a o tři roky později přemístěn do věznice v Guantánamu, kde setrval až do svého odsouzení v roce 2021, kdy byl uznán vinným ze spiknutí za účelem spáchání vraždy, špionáže a z poskytování materiální podpory terorismu, přičemž k těmto činům se v roce 2012 přiznal. Rozhodnutím z roku 2021 byl odsouzen k trestu 10 let odnětí svobody, a to při zohlednění let strávených spoluprací s americkými orgány. Následně bylo konstatováno, že svůj trest již vykonal, a tedy je způsobilý k propuštění.

Ačkoliv Majid Khan strávil ve vězení Guananámo více let, než kolik činila doba trestu, která mu byla soudem vyměřena, je možné jej považovat za jednoho z vězňů s příznivějším osudem než v případě jeho některých spoluvězňů. Pentagon totiž spolu s oznámením o jeho propuštění uvedl, že k počátku února 2023 (před propuštěním bratrů Rabbani) ve vězení setrvává 34 vězňů, z nichž má dvacet nárok na propuštění z amerického vězení, avšak tito dosud propouštěni nebyli. Tato skutečnost je pak terčem kritiky lidskoprávních organizací a zejména osob podílejících se na kampani nazvané „Close Guantanamo“, jmenovitě pak jejího spoluzakladatele Andyho Wortingtona, který uvedl, že propuštění je „zcela závislé na rozmaru americké vlády”. To podle něj souvisí se samotným vznikem Guantánama, které bylo zřízeno tam, kde neplatí zákon.

 

Zdroje

Ministerstvo obrany USA. Convening Authority Takes Action on Sentence in U.S. v. Majid Khan. 11. březen 2022. Dostupné z: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2964357/convening….

Aljazeera.com. Guantanamo detainee freed to Belize after 20 years in captivity. 2. únor 2023. Dostupné z: https://www.aljazeera.com/news/2023/2/2/guantanamo-detainee-freed-to-be….

BBC. Rabbani brothers leave Guantanamo Bay without charge after almost 20 years. 24. únor 2023. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64762215.

Aljazeera.com. Guantanamo’s oldest inmate Saifullah Paracha freed after 19 years. 29. říjen 2022. Dostupné z: https://www.aljazeera.com/news/2022/10/29/oldest-guantanamo-bay-prisone….

Aljazeera.com. Afghan held at Guantanamo Bay freed after 15 years without trial. 24. červen 2022. Dostupné z: https://www.aljazeera.com/news/2022/6/24/afghan-prisoner-at-guantanamo-….

Fotografie

Protestující před budovou Nejvyššího soudu USA. 2017 Rally And March To Close GTMO 16, autor: Stephen Melkisethian, 11. leden 2017, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0., úpravy: ořez.