Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme reportáž Zuzany Andresky z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády o jednání Komise OSN pro postavení žen. Tématem letošního zasedání byl vliv digitalizace na postavení žen a dívek. 

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Dalibor Jirda věnuje zatykači Mezinárodního trestího soudu na ruského prezidenta a jeho zmocněnkyni pro práva dětí. Jaké může mít vydaný zatykač praktické důsledky?

Jaromír Chroustovský z evropské sekce informuje o rozsudku Soudního dvora Evropské unie, který se věnoval důvodům potřebným k povolení odposlechu telefonních hovorů. Daniela Maiettová se poté zaměřuje na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci sankcí televiznímu kanálu v souvislosti se svobodou projevu.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Le Minh Tam věnuje tzv. greenwashingu. Proč se některé společnosti prezentují prázdnými sliby?

Jakub Dubják z české sekce pojednává o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci  tzv. klimatické žaloby. Jaká byla stěžejní argumentace soudu a proč žaloba míří zpět k Městskému soudu v Praze?